Nie bądź jak Ezaw Drukuj Email
Autor: Konieczny Jerzy   
czwartek, 14 grudnia 2017 17:10

Zapraszamy do wysłuchania  umieszczonego  na naszym serwerze ftp  kazania, które wygłosił br. Jerzy Konieczny.

Noszą i ono  tytuł  ”Nie bądź jak Ezaw” .

Można je odsłuchać również bezpośrednio z naszego radia.

Słuchaj 

 
Nasze domy celem szatana Drukuj Email
Autor: A. Bajko   
czwartek, 14 grudnia 2017 12:27

Gdy pod dowództwem Nehemiasza Żydzi zaczęli odbudowywać zburzone mury Jerozolimy, napotykali na wiele trudności od swoich wrogów. Drwiono z nich, wyśmiewano jakość budowy, wreszcie wrogowie sprzysięgli się, „aby wyruszyć do walki z Jeruzalemem i spowodować w nim zamęt”. Spowodowało to strach i zniechęcenie wśród pracujących. Niektórzy mówili: Zwątlała siła tragarza, a gruzu wiele. Nie zdołamy sami odbudować muru (Ne 4,10). Nehemiasz jednak nie tracił odwagi ani wiary. Zachęcał ludzi, przypominając im ich „wielkiego i strasznego Pana” i zabrał się do obrony miasta. Ustawił w niższych otwartych miejscach poza murem lud według rodzin z mieczami, włóczniami i łukami (4,13). Dlaczego posta­wił straż według rodzin? - Z dwóch przyczyn: Ponieważ rodziny są pod­stawową organizacyjną jednostką społeczeństwa, grupą niewielką, więc mogły przygotować się do walki prędko i sprawnie. A również dlatego, że rodziny są spojone najwyższymi uczuciami miłości i lojalności. Rodzice i dzieci będą walczyć niezmordowanie w obronie swoich najbliższych.

Więcej… [Nasze domy celem szatana]
 
Bogactwo łaski Drukuj Email
Autor: Kazimierz Sosulski   
środa, 13 grudnia 2017 01:00

Łaska Boga to niezasłużone miłosierdzie, to okazana w Chrystusie dobroć i współczucie ludziom. Przerasta ona nasz rozum, zdolności i wolę.

Jednak jest to nadzwyczajne doświadczenie, gdy widzimy, jak codziennie jesteśmy nią wzbogacani.

Na serwerze ftp zamieszczamy rozważanie br. Kazimierza Sosulskiego „Bogactwo łaski” wraz z konspektem.

Jest to czwarte rozważanie z cyklu „Niezgłębione bogactwo Chrystusa”.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

Kolejne rozważanie za dwa tygodnie.

 
Nasze powołanie i przeznaczenie Drukuj Email
Autor: Wiesław Janik   
środa, 13 grudnia 2017 00:00

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek nad Twoim powołaniem do społeczności z Bogiem? Co było tego powodem? Kiedy to się zaczęło? Aby poprawnie odpowiedzieć na te pytania należy wniknąć poprzez Biblię w plan Bożego zbawienia.

Musimy całkowicie wykluczyć przypuszczenie, że jest to sprawa przypadku. Nie! W tych sprawach nie ma przypadków. W Słowie Bożym jest napisane: Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądzić świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. (Ew. Jana 3,16 i 17). Z tego fragmentu dowiadujemy się, że miłość Boga wzbudziła taką wolę Bożą i postanowienie, aby ludzi zaprzedanych w niewolę śmierci i grzechu powołać do społeczności z Nim, przez Jezusa Chrystusa. Uczynił to Bóg kierując się suwerenną wolą i postanowieniem, dlatego, że tak zechciał: (Jak. 1,18). Należy również zauważyć, że nie kierował się Bóg tym, czy na pewnym odcinku naszego życia okazaliśmy się tego godni lub, czy nam się to należało. Biblia informuje nas, że dokonało się to, (co trudno nam zrozumieć) jeszcze przed stworzeniem świata (patrz Efez. 1,3-4, 9-11), więc tak dawno już zostałeś ujęty na „Bożej liście” do powołania. Nie, to nie zależało od Twojej woli ani pobożności, gdyż jej w ogóle nie posiadałeś (Iz. 65,1).

Już dziedzicznie otrzymaliśmy zepsutą naturę i w grzechu przyszliśmy na świat, a w dodatku od swojej młodości, co dzień dokładaliśmy grzech do grzechu. Słowo Boże przecież przypomina nam jakimi byliśmy (Efez. 2,1-3). Właśnie takich powołał nas pewnego dnia Bóg przez Słowo Ewangelii: (Efez. 2,4-6) i rozpoczął proces przemiany i odradzania nas do takiego poziomu, abyśmy stali się podobni do obrazu Jego Syna Jezusa Chrystusa (Rzym. 8,29-30).

Więcej… [Nasze powołanie i przeznaczenie]
 
Kim jest ewangeliczny chrześcijanin? Drukuj Email
Autor: Sokól Bogusław   
wtorek, 12 grudnia 2017 01:00

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania  kazania  pt."Kim jest ewangeliczny chrześcijanin?"  wygłoszonego przez br. Bogusława Sokoła pastora - seniora  KCh "Nowe Życie" w Polkowicach.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj  

 
Miłujcie nieprzyjaciół waszych Drukuj Email
Autor: Andrzej Seweryn   
wtorek, 12 grudnia 2017 00:00

Kiedy w codziennych serwisach informacyjnych oglądamy przerażające sceny z wojny lub niepokoje i waśnie narodowościowe, wreszcie straszliwe walki plemienne - wszystko to budzi grozę i uświadamia nam, jak daleko ludzie odchodzą dziś od zasad chrześcijańskich i wskazań moralnych Pana Jezusa Chrystusa. W Ewangelii czytamy tak często słowa Pana Jezusa, który nakazywał swoim wyznawcom: Ale wam, którzy słuchacie, powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą (Łk 6, 27-28).

Pomimo licznych przejawów nienawiści w tym świecie i wokół nas, ciągle aktualnym i obowiązującym nas - chrześcijan jest to koronne przykazanie siania miłości i zgody pomiędzy ludźmi. Bóg nasz jest MIŁOŚCIĄ, a naszym zadaniem jest pokazanie Boga światu. Na przekór nienawiści, konfliktom i wzrastającej przestępczości.

Miłujcie nieprzyjaciół waszych - mówi Pan Jezus. Rodzi się jednak pytanie: skąd nieprzyjaciele w naszym życiu? Czy nieprzyjaźń może istnieć pomiędzy ludźmi wierzącymi? Oczywiście, że nie, bo przecież Pan Jezus powiedział: Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie (J 13,35)

W Kościele Jezusa Chrystusa nie ma miejsca na wrogość, nieprzyjaźń czy nienawiść. Nie ma Boga wszędzie tam, gdzie ludzie się nienawidzą, wzajemnie kaleczą i krzywdzą.

Zatem skąd nieprzyjaciele w naszym życiu?

Więcej… [Miłujcie nieprzyjaciół waszych]
 
W jaki sposób powinniśmy się nawzajem traktować? Drukuj Email
Autor: Czyż Leszek   
poniedziałek, 11 grudnia 2017 01:00

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania   kazania  pt."W jaki sposób powinniśmy się nawzajem traktować?"  wygłoszonego przez br. Leszka Czyża.

Można je wysłuchać również z naszej strony.

Słuchaj 

 
Jak przebacza Bóg? Drukuj Email
Autor: DPŻ   
poniedziałek, 11 grudnia 2017 00:00

Matka, kładąc swego synka do snu zapytała:

„Położyłeś na miejsce wszystkie swoje zabawki?”

„Tak”, odpowiedział chłopczyk. „Wszystkie, oprócz misia. Był on nie­grzeczny i postawiłem go do kąta, a jutro mu przebaczę.”

My, dorośli, często postępujemy jak ten chłopczyk. Trudno jest nam przebaczyć od razu. Może potem... A to „potem” często ciągnie się przez lata. W ten sposób pozbawiamy siebie Bożego przebaczenia.

Jezus po­wiedział: Jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych (Mt 6,15).

Chwała Bogu, że On przebacza zaraz, w tejże chwili, kiedy człowiek szczerze przed Nim pokutuje.

Jeśli Bóg tak przebacza, to jak my możemy nie przebaczyć naszym wino­wajcom?

 
Okruchy, które spadają ze stołu Drukuj Email
Autor: Kulec Mirosław   
niedziela, 10 grudnia 2017 01:00

Uprzejmie informujemy, że na naszym serwerze ftp w folderze Mirosław Kulec  - Kazania 2015 - 2017 udostępnione zostało do pobrania   kazanie   pt. "Okruchy, które spadają ze stołu"   wygłoszone przez  br. Mirosława Kulca. 

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Strumienie na pustyni - 10 grudzień Drukuj Email
Autor: L.B.Cowman   
niedziela, 10 grudnia 2017 00:00

 Jeśli tedy utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocieszenia i zbawienia; jeśli zaś pocieszenie, jest to ku waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy; a nadzieja nasza co do was jest mocna, gdyż wiemy, iż jako w cierpieniach udział macie, tak i w pociesze. (2 Kor. 1, 6. 7)

Czy w twoim otoczeniu nie ma takich ludzi, do których zwracasz się w chwilach smutku lub doświadczeń? Oni zawsze wiedzą, jakie powiedzieć ci słowo, potrafią taką dać radę, jakiej właśnie potrzebujesz, jaką pragniesz otrzymać. O jednym jednak nie wiesz, lub wiesz bardzo mało, jak drogo musieli zapłacić za tę umiejętność zawiązywania krwawiących ran i osuszania łez.

Więcej… [Strumienie na pustyni - 10 grudzień]
 
Test wiary Drukuj Email
Autor: Jozefowicz Zdzislaw   
sobota, 09 grudnia 2017 21:09

Zapraszamy do pobrania/wysłuchania kazania  pt. "Test wiary"  wygłoszonego  przez  br. Zdzisława Józefowicza pastora - seniora zboru w Bydgoszczy.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj

 
Gdy wiadomo o co chodzi... Drukuj Email
Autor: Redakcja Radia Pielgrzym   
sobota, 09 grudnia 2017 12:00

Mija już dziewiąty rok od chwili gdy nieśmiało, wśród powątpiewań sceptyków, ale  i nadzwyczajnym wsparciu duchowym oraz materialnym naszych przyjaciół,  rozpoczęło pracę nadawczą i publikacyjną Radio Pielgrzym.

Przez wszystkie te lata byliśmy świadkami  ogromu Bożej łaski w sytuacjach, po ludzku rzecz biorąc, bez wyjścia.
Doświadczaliśmy często  w naszej pracy wspierającej ręki Pana w czasie, gdy nasze siły  i motywacja topniały w obliczu niemożności fizycznej i duchowych doświadczeń redaktorów.

Z pomocą przyjaznych nam osób, które pomagały nam rozumieć zachodzące w najbliższym otoczeniu - ale również w szerokiej perspektywie - zmiany w sferze duchowej oraz z miłością  upominały, gdy trzeba było, nie straciliśmy celu, jaki został postawiony na początku naszej inicjatywy.

Bóg postawił na naszej drodze darczyńców, którzy wiernie wspierali to dzieło. Były wśród nich osoby, które z godnością dzieliły się wręcz ostatnim  groszem oraz osoby i zbory, które mogły  wspierać  nas systematycznie. Byli oni i  są Bożym zaopatrzeniem dla nas.

Dzisiaj po raz kolejny stajemy w obliczu apelu o wsparcie naszej działalności.

Podejmowana przez nas praca to działanie na zasadzie non profit , ponieważ funkcjonujemy tylko z ofiar słuchaczy oraz dobrowolnych datków zaprzyjaźnionych zborów.

Jest niezbędne - jeśli nasza praca ma być kontynuowana na co najmniej dotychczasowym poziomie - pokrycie poniżej przedstawionych kosztów.

Więcej… [Gdy wiadomo o co chodzi...]
 
Strumienie na pustyni - 09 grudzień Drukuj Email
Autor: L.B.Cowman   
sobota, 09 grudnia 2017 11:35

Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. (2 Kor. 4, 17) 

Zwróćcie uwagę na słowo: „przynosi”. Stale powtarza się pytanie – dlaczego życie człowieka przesycone jest krwią i zalane potokiem łez? Odpowiedź znajdujemy w tym słowie: „przynosi”; te warunki dokonują dla nas coś drogocennego. One nie tylko wskazują nam drogę do zwycięstwa, ale nawet coś jeszcze lepszego – prawo dotyczące odnoszenia zwycięstwa. Jest wynagrodzenie za każde cierpienie i smutek, a równocześnie one wypracowują tę nagrodę. Prawda ta zawarta jest w słowach drogiej, starej pieśni, którą śpiewamy:

Więcej… [Strumienie na pustyni - 09 grudzień]
 
Odzyskaj pierwszą miłość Drukuj Email
Autor: Suszek Dariusz   
piątek, 08 grudnia 2017 08:00

Zapraszamy do pobrania/wysłuchania wartościowego kazania  pt. "Odzyskaj pierwszą miłość"   wygłoszonego  przez  br. Dariusza Suszka.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 97