Nieurodzajne drzewo figowe Drukuj Email
Autor: Zajonc Damian   
środa, 23 sierpnia 2017 11:11

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania  kazania  pt."Nieurodzajne drzewo figowe" wygłoszonego  przez br. Damiana Zajonca.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę Drukuj Email
Autor: Andrzej Olszewski   
środa, 23 sierpnia 2017 02:00

W ostatnim czasie sporo myślę o drogocennej łasce Bożej; wiele czytam i uważnie słucham różnych wypowiedzi na temat łaski. Jeżeli chodzi o łaskę, widzę dwa skrajne kierunki: legalizm i „tanią łaskę”. Oba prowadzą chrześcijaństwo na manowce błędu. Legalizm stworzył system religijny, wypaczył prawdziwą pobożność i bojaźń Bożą. Szybką odpowiedzią na legalizm stało się przeakcentowanie łaski i uczynienie z niej tzw. "taniej łaski".

„A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie” (J 16,8 ). Czy zauważyliście, że dzisiaj chrześcijanie przekonują świat jedynie o łasce i miłosierdziu Bożym? Kiedy myślałem o napisaniu tego artykułu na temat łaski pierwszym wersetem, który przyszedł mi do głowy, był właśnie ten. Czytając Słowo Boże widzimy w nim następującą kolejność rzeczy: przekonanie o grzechu, o sprawiedliwości, i o sądzie; następnie pokuta i upamiętanie, a finalnym efektem lub inaczej parasolem dla całego tego procesu zbawienia jest łaska. Chwała Bogu za tą drogocenną łaskę. My dzisiaj gubimy tą kolejność, lub czynimy z łaski samotnika. To jest bardzo zwodnicze i niebezpieczne. Daleki jestem od legalizmu, ale widzę i jestem zaniepokojony, tym, że dzisiaj atakuje się jedne z fundamentalnych wartości Kościoła, jakimi są: świętość, bojaźń Boża i pobożność, a wszystko to dzieje się pod parasolem „taniej łaski”.

Więcej… [Którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę]
 
Cudowny, łaskawy Zbawco Drukuj Email
Autor: Zand   
środa, 23 sierpnia 2017 00:00

1. Cudowny, łaskawy Zbawco, Odkupicielu mych win,

Boży Baranku zabity by wolność przynieść mi!


2. Doradco, Pocieszycielu z nieba posłany tu nam,

Wskazujesz na nowo drogę, kiedy gubimy ślad.


Ref. Ciebie chwalimy, o Panie, przyjmij dziś cześć z naszych warg

Uzdrów, prosimy, zlej łaski, których pragniemy tak.


3. Ojcze wszechmocny i wieczny, umiłowałeś swój lud

Pozwól nam w swoich słabościach, skłonić się u Twych stóp.

 
Lekceważenie łaski Bożej Drukuj Email
Autor: Sokół Bogusław   
wtorek, 22 sierpnia 2017 11:05

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania  kazań  pt."Dobroć Boża prowadzi do upamiętania" oraz "Lekceważenie łaski Bożej" wygłoszonych przez br. Bogusława Sokoła pastora - seniora  KCh "Nowe Życie" w Polkowicach.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.


Słuchaj  "Dobroć..." 

Słuchaj  "Lekceważenie..."  

 
Łaską zbawieni Drukuj Email
wtorek, 22 sierpnia 2017 00:00

Apostoł Paweł kreśli obraz stanu ludzi przed ich ożywieniem tzn. przed ich narodzeniem się na nowo. Jest to obraz bardzo smutny. "Umarliście przez upadki i grzechy" - mówi apostoł. Martwi dla prawdziwych i świętych skarbów życia, niezdolni do rozumienia Boga i Jego woli. Chrystus ożywia, a grzech przynosi śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć (Rzym. 6,23). Oczywiście ci, których Paweł apostoł nazywa tutaj umarłymi, z przyrodzonego, naturalnego punktu widzenia byli pełni życia, ale było to życie w grzechu. Kupowali, sprzedawali, prowadzili aktywne życie, byli pełni życia. Sprawy duchowe zaś, sprawy Nieba ich nie interesowały wcale, a nawet czasami były przedmiotem ich ironicznych uśmiechów. Żyli oni wedle modły tego świata, naśladując władcę, który rządził w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych.

Więcej… [Łaską zbawieni]
 
Pasterzu mój! Drukuj Email
poniedziałek, 21 sierpnia 2017 20:52

 
Wiara potrzebuje pewnego fundamentu Drukuj Email
Autor: Edwin i Lilian Harvey   
poniedziałek, 21 sierpnia 2017 00:00

Wszystkie obietnice Boże w Nim są tak i w nim są Amen. 2 Kor. 1:20

Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą. Rzymian 3:4

Słowo Boże jest fundamentem każdej naszej modlitwy, gdyż jak mielibyśmy wiedzieć jak prosić, albo o co prosić, gdyby Bóg nie dał nam Swojego Słowa, w którym tak bezbłędnie i jasno ukazane jest poznanie Jego woli? Jego obietnice są słowami, których możemy się uchwycić. Nic dziwnego, że Szatan chce znieważyć Słowo i będzie próbował unieważnić obietnice poprzez niewiarę.

Vance Havner opisuje swoją walkę w sposób graficzny:

Więcej… [Wiara potrzebuje pewnego fundamentu]
 
Niewzruszone prawo wiary Drukuj Email
Autor: Edwin i Lillian Harvey   
niedziela, 20 sierpnia 2017 00:00

„Rzekł jej Jezus: Czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą?” (Jan 11:40)

„Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał.” (Hebr. 10:35,36)

W całym Bożym postępowaniu z człowiekiem widzimy jedno niezachwiane prawo: „przez wiarę”, „przez wiarę”, „przez wiarę”. „Czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, będziesz oglądać...”, to łagodne napomnienie tych, którzy działają i chodzą według widzenia. Boży porządek i postanowienie w tym życiu wiary musi zawsze być taki: „Uwierz, żebyś mógł zobaczyć; uwierz, żebyś otrzymał.” Jeden z dawnych mężów Bożych powiedział tak: „Przeklęczmy naszą drogę przez życie, bo nasze kolana są tym, co otwiera Niebo.” Jest to jeszcze jeden sposób wyrażenia tego faktu, że „proszenie” Boga ma o wiele większą siłę, niż „wykonywanie” czegoś przez człowieka, ponieważ proszenia powoduje, że to Bóg „działa”. Northcote Deck

Więcej… [Niewzruszone prawo wiary]
 
Tak mnie nauczono i nie mogę inaczej Drukuj Email
Autor: Biernacki Marian   
piątek, 18 sierpnia 2017 11:37
Gdy zastanawiałem się nad zagadnieniem, które chcę w tym tekście poruszyć, wciąż na nowo nasuwała mi się myśl o Rekabitach opisanych w 35 rozdziale Księgi Jeremiasza.  Swego czasu, gdy przebywali w Jerozolimie, zostali oni zaproszeni do świątyni i poczęstowani winem. Nie pijemy wina - odpowiedzieli -  Jehonadab, syn Rekaba, nasz ojciec, zakazał nam tego. Nie pijcie wina - powiedział - ani wy, ani wasi synowie, na wieki! (...) I my posłuchaliśmy głosu Jehonadaba, syna Rekaba, naszego ojca. Przestrzegamy wszystkiego, co nam przykazał. Nie pijemy wina po wszystkie nasze dni, ani my, ani nasze żony, ani nasi synowie, ani nasze córki. Nie budujemy też sobie domów na mieszkanie, nie mamy winnic, pól ani ziarna. I mieszkamy w namiotach. Jesteśmy posłuszni. Czynimy dokładnie to, co nam przykazał nasz ojciec Jehonadab [Jr 35,6-10].

Postawione przed Rekabitami wino było nakazanym przez Boga sprawdzianem ich posłuszeństwa. Chociaż znaleźli się w niecodziennych dla nich okolicznościach, a osobisty udział proroka Jeremiasza oraz otoczenie świątyni ułatwiały porzucenie przestarzałych nakazów ojcowskich i otworzenie się na "nowe rzeczy", to jednak przeszli tę próbę bez zarzutu. Bóg mógł posłużyć się ich posłuszeństwem jako przykładem dla całego Izraela.
Więcej… [Tak mnie nauczono i nie mogę inaczej]
 
Ważny wieczór Drukuj Email
piątek, 18 sierpnia 2017 08:59

 
Przystąpcie do Niego Drukuj Email
Autor: Hydzik Michał   
czwartek, 17 sierpnia 2017 09:44

Zapraszamy do wysłuchania  zamieszonego na  naszym serwerze ftp archiwalnego kazania  pt. "Przystąpcie do Niego" wygłoszonego  przez ś.p. br. Michała Hydzika.

Słuchaj 

 
Klejnoty obietnic Bożych - 17 sierpień Drukuj Email
Autor: C. H. Spurgeon   
czwartek, 17 sierpnia 2017 00:00

On odpowiedział: Nie bój się; bo więcej ich z nami, niż z nimi 2 Król. 6, 16

Konie i wozy i wielkie wojska zamknęły proroka w oblężeniu w Dotan. Jego młody sługa był przerażony. Jakże potrafią ujść takiemu mnóstwu zbrojnych? Ale prorok miał oczy, jakich nie posiadał jego sługa; mógł widzieć większe wojsko z lepszą bronią, które miało ustrzec go od nieszczęścia. Rumaki ogniste są potężniejsze od koni materialnych i wozy ogniste mają przewagę nad żelaznymi.

Tak samo jest w tej godzinie! Przeciwnicy prawdy są liczni, wpływowi, uczeni, chytrzy; prawdzie źle jest w ich rękach; a przecież mąż Boży nie ma powodu do drżenia. Widzialne i niewidzialne moce wszelkiego rodzaju są po stronie sprawiedliwości. Bóg ma wojska w rezerwie, które są po stronie prawdy i dobra, przemagają liczebnością nad armią zła. Więc zachowajmy odwagę i stąpajmy pewnym krokiem tych, którzy posiadają radosną tajemnicę, chroniąc ich od strachu. Jesteśmy po stronie zwycięzców. Bitwa może być sroga, ale znamy jej koniec. Wiara dlatego, że jest z Bogiem, jest w wyraźniej większości: „więcej ich jest z nami, niż z nimi!”

 
Strumienie na pustyni - 16 sierpień Drukuj Email
Autor: L.B.Cowman   
środa, 16 sierpnia 2017 00:00

Tęsknie oczekiwałem Pana ... Ps. 40, 2

Nie zawsze jest łatwo pokładać nadzieję w Panu. Cierpliwa nadzieja, to rzadko spotykana cnota.

Bardzo pocieszająca jest pewność, że Pan murem otacza swój naród – patrząc na mur z punktu widzenia ochrony. Lecz gdy z biegiem czasu mur staje się tak za wysoki i nic przez niego nie widać, wtedy człowiek zaczyna się niepokoić co do możliwości wyswobodzenia się kiedykolwiek z wąskiej strefy wpływu i służby, w którą został „zamknięty” i czasami trudno mu zrozumieć, dlaczego jest pozbawiony szerszego otoczenia – ciężko mu świecić w tym miejscu, na którym jest postawiony.

Bóg ma cel w tym wstrzymywaniu człowieka. Czytamy, że: „Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba” Ps. 37, 23.

Więcej… [Strumienie na pustyni - 16 sierpień]
 
Oto myślałem sobie Drukuj Email
Autor: Dedo Henryk   
wtorek, 15 sierpnia 2017 02:00

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania  kazania  pt."Oto myślałem sobie" wygłoszonego przez br. Henryka Dedo.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 94