Chce przy Tobie zostać Panie Drukuj Email
Autor: Administrator   
poniedziałek, 23 stycznia 2017 00:00

 
Głód Drukuj Email
Autor: Daniel Miszke   
niedziela, 22 stycznia 2017 16:21

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania  kazania  pt."Głód" wygłoszonego  przez br. Daniela Miszkę.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Głód i pragnienie Drukuj Email
Autor: Zdzisław Repsz   
niedziela, 22 stycznia 2017 00:00

„Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4,4).

Każdemu omal człowiekowi znane jest zjawisko głodu lub pragnienia. Zwłaszcza nam, Polakom, po przeżyciach wojny i okrutnej okupacji, te pojęcia nie są obce.

Oba te zjawiska, nie wchodząc głębiej w ich istotę, dadzą się sprowadzić do jednego: stanowią one objaw braku w organizmie pewnych substancji, potrzebnych do dalszego sprawnego funkcjonowania. Organizm więc, inaczej powiedziawszy, odczuwa brak pokarmu lub płynu i domaga się zaspokojenia tych braków, objawiając to uczuciem głodu lub pragnienia. Zadośćuczynienie tym żądaniom daje wraz z uczuciem sytości, siłę do pracy i możność dalszego rozwoju.

Organizm pozbawiony pożywienia i płynu zamiera. Karmiony niedostatecznie zaczyna słabnąć, i w wypadku przedłużania tego stanu rzeczy, wyrodnieje. Towarzyszy temu przykre uczucie niedosytu. Organizm karmiony niepełnowartościowym pożywieniem, namiastkami, może nawet nie odczuwać głodu, ale zaczyna po pewnym czasie chorować. Można zaspokoić uczucie pragnienia, pijąc nawet płyn zakażony bakteriami chorobotwórczymi. Zaspakajając w ten sposób pragnienie, zakaża się organizm, który przypłaca to chorobą.

Można więc zaspokoić i niejako uśpić uczucie głodu i pragnienia, ale nie zaspokoi się w ten sposób istotnej potrzeby organizmu, który jeśli nie inaczej, to chorobą da znać o istnieniu swych potrzeb.

Więcej… [Głód i pragnienie]
 
Zadbaj o własne podwórko! Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
sobota, 21 stycznia 2017 23:34

Dzisiejsze przemówienie inauguracyjne nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej z oczywistych powodów wywołało wielkie zainteresowanie na świecie. Przez media przewala się fala sprzecznych opinii i komentarzy, jakim faktycznie Donald Trump będzie prezydentem. Nie mając najmniejszego zamiaru włączać się w tę polemikę, pragnę jedynie zwrócić uwagę na słowa - "America First. America First", które jakoś szczególnie przykuły dziś moją uwagę.

Ogólnie rzecz ujmując, 45. Prezydentowi USA chodziło o to, że Amerykanie powinni bardziej zająć się własnym krajem. Za dużo pieniędzy, czasu i krwi poświęcają pilnowaniu porządku w różnych regionach świata, a za mało u siebie. Od lat walczą o dobro innych narodów, a za mało energii wkładają w troskę o pomyślność rodaków na własnej ziemi. Donald Trump zapowiada wielką zmianę. Ameryka ma w aktywności Amerykanów znaleźć się teraz na pierwszym miejscu.

Pomyślałem, że powyższe słowa dobrze ilustrują naukę apostolską, wzywającą wierzących do zadbania o należyte wypełnianie obowiązków na własnym podwórku.

Więcej… [Zadbaj o własne podwórko!]
 
Pilnuj napominania! Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
piątek, 20 stycznia 2017 12:03

Po rozważeniu w pierwszych dniach Nowego Roku zachęty do czytania, pora na chwilę uwagi dla drugiego wezwania apostolskiego z naszego tekstu: Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki [1Tm 4,13]. Młody przywódca chrześcijański, Tymoteusz, z pewnością miłował chrześcijan i starał się im podobać. Chciał, żeby zbór w Efezie był jak najliczniejszy. Z drugiej strony wiadomo, że ludzie bardzo źle reagują na napomnienia. Mogą nawet z tego powodu opuścić zbór, dlatego przywódcy dwoją się i troją, aby nikogo nie urazić. W dobrej wierze rezygnują z napominania. Również Tymoteusz prawdopodobnie zaczynał przemilczać różne kontrowersyjne zachowania wierzących. I co przeczytał w liście od swego ojca w wierze? Pilnuj napominania!  Głoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem [2Tm 4,2].

Właśnie o tym jest dzisiejsze rozważanie. Napominanie,  gr. paraklesis, oznacza wezwanie, apel do kogoś, zwrócenie się do kogoś, zachętę, pocieszenie. Obowiązek napominania to poważne wyzwanie dla ludzi wierzących. Z uwagi na powszechny indywidualizm i egocentryzm, modę na niezależność i wolność, wybujały szacunek dla bliźniego, własne uchybienia i grzechy oraz obawę przed posądzeniem o wtrącanie się w nieswoje sprawy - coraz częściej przemilczamy nawet łatwo n zauważane grzechy. Nie uśmiecha się nam płacenie ceny osamotnienia, a nawet prześladowania i nienawiści ze strony napominanych. Świat nie może was nienawidzić, lecz mnie nienawidzi, ponieważ Ja świadczę o nim, że czyny jego są złe [J 7,7] - tłumaczył Jezus swoim naturalnym braciom przyczyny wrogości, jaka spotykała Go ze strony Żydów. Kto chce nade wszystko być lubiany, ten powinien zaniechać napominania.

Więcej… [Pilnuj napominania!]
 
Przywiązanie Drukuj Email
czwartek, 19 stycznia 2017 00:00

"Jednym z największych niebezpieczeństw jakie nam zagrażają, jest przywiązanie się do tego świata, który w końcu i tak przeminie."

 
Strumienie na pustyni - 16 styczeń Drukuj Email
Autor: L.B.Cowman   
poniedziałek, 16 stycznia 2017 00:00

Stanie się, że ktobykolwiek wzywał Imienia Pańskiego, wybawiony będzie. (Joel 2, 32)

Dlaczego nie wzywam Jego Imienia? Dlaczego biegam do tego i owego sąsiada, gdy Bóg jest blisko i chce mój najsłabszy nawet głos usłyszeć? Czemu tworzę projekty, a obmyślam plany? Czemuż nie składam siebie i ciężaru mego zaraz na Pana? Droga prosta jest najlepsza - dlaczego więc zaraz nie biegnę do żywego Boga? Próżno szukać będę wyzwolenia gdzie indziej; wszak je znajdę je u Boga, boć tutaj mam Jego królewskie „stanie się”, a ono daje mi pewność.

Nie potrzebuję pytać, czy mam Go wzywać, gdyż słowo „ktobykolwiek” jest bardzo szerokie i wiele obejmujące. „Ktobykolwiek” oznacza mnie, gdyż oznacza wszystkich i każdego, który wzywa Boga. Pójdę więc za Słowem Bożym i zaraz wezwę pełnego chwały Pana, Który udzielił tak szerokiej obietnicy.

Potrzeba moja jest pilna, a nie wiem, jak ją zaspokoję, ale to nie moja rzecz. Ten, Który obietnicę dał, znajdzie środki i drogi, aby jej dotrzymać. Moja rzecz jest słuchać Jego przykazań; nie moja rzecz kierować Jego radami. Jam jest Jego sługą, nie kierownikiem Jego spraw. Wezwę Go, a On mnie wybawi.

 
LOT – Głupi mądry film Drukuj Email
Autor: Głos Ewangelii   
niedziela, 15 stycznia 2017 15:42

Moje życie to impreza, moje życie to zabawa, jest cudownie, bawię się świetnie, moje życie to lot !!!

Słowa Bronka nie są nikomu obce… a co z twoim lotem, czy zadbałeś już o bezpieczne lądowanie?


Film jest własnością Fundacji Głos Ewangelii.  Autor: Henryk Dedo i Waldemar Kasperczak

 
Czy jestem gotowy na spotkanie z Bogiem ? Drukuj Email
Autor: Marian Kuchta   
piątek, 13 stycznia 2017 18:49

Zapraszamy do wysłuchania  refleksyjnego kazania pt."Czy jestem gotowy na spotkanie  z Bogiem" wygłoszonego przez  br. Mariana Kuchtę .

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Życie w przededniu przyjścia Pańskiego Drukuj Email
Autor: Damian Zajonc   
piątek, 13 stycznia 2017 18:20

Żyjemy w bardzo poważnym czasie, na Bożym zegarze już dawno jest za 5 dwunasta.

O powtórnym przyjściu Jezusa Biblia mówi bardzo często. Jak żyć, aby z podniesionym czołem Go przywitać?

Czy Jezus Chrystus jest fundamentem mojego życia?

Nasze postępowanie świadczy o tym, jaki jest nasz stosunek do krzyża. Czy krzyż jest dla mnie najważniejszy? Pan jest blisko, On nadchodzi.

Tylko czy Jezus znajdzie wiarę, gdy przyjdzie?

 
Powstrzymaj swój język od złego Drukuj Email
niedziela, 08 stycznia 2017 16:00

"Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień!

I język jest ogniem; język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości; kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło." ( Jk 3:5 - 6 )

"Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej." ( 1P 3:10 )

"Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu." ( Kol 4:6 )


"Usta sprawiedliwego tryskają mądrością, lecz język przewrotny będzie wyrwany." ( Prz 10:31)

"Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz; lecz język mędrców leczy." ( Prz 12:18 )

"Cierpliwością można przekonać sędziego, a łagodny język łamie kości." ( Prz 25:15 )

 
Słuchaj Biblii z naszej strony! Drukuj Email
sobota, 07 stycznia 2017 10:57


Z przyjemnością zapraszamy do słuchania  umieszczonej w naszych zasobach Biblii audio Starego i Nowego Testamentu.

Jest to bardzo przejrzyście opracowana podstrona w podziałem Biblii na Stary i Nowy Testament oraz księgi i rozdziały do wyboru!

Kliknij i ciesz się czytanym słowem Bożym!

 
Codzienny plan czytania Biblii! Drukuj Email
sobota, 07 stycznia 2017 10:21

Zapraszamy do skorzystania do bardzo dobrego, systematycznie aktualizowanego codziennego planu codziennego czytania Biblii, przygotowanego przez braci z Kościoła Zielonoświątkowego w Bydgoszczy.

Niewątpliwą zaleta planu jest możliwość zarówno czytania jak i odsłuchania audio przygotowanych na dany dzień fragmentów Biblii.

Poniższy link otwiera nowe okno z Codziennym planem czytania planem. Polecamy!

Link do CPCZB zamieszczony został na stałe w prawej  kolumnie na stronie głównej naszego radia.

 
Pilnuj czytania! Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
sobota, 07 stycznia 2017 10:15

Statystyczny Polak spędza na czytaniu sześć i pół godziny w tygodniu, a więc niecałą godzinę dziennie. Wprawdzie nie jest z nami aż tak źle, bo to 13. miejsce na świecie, ale już gdy chodzi o czytanie książek, to tylko 17%  Polaków zadeklarowało w 2015 roku przeczytanie przynajmniej jednej książki. To znaczy, że 63 % Polaków książek zazwyczaj nie czyta w ogóle.

A jak jest z czytaniem Biblii? Nie mamy badań polskiego środowiska ewangelicznego w tej dziedzinie. Statystyka znaleziona w czasopiśmie Christianity Today sprzed kilku lat, na podstawie badań przeprowadzonych wśród blisko trzech tysięcy  amerykańskich  protestantów pokazuje wszakże, że tylko 19% z tego grona czyta Biblię codziennie. Czy polscy chrześcijanie są pilniejszymi czytelnikami Słowa Bożego?

Więcej… [Pilnuj czytania!]
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 82