Cechy duchowego przywódcy - nieskory do gniewu Drukuj Email
Autor: Gene A.Getz   
sobota, 08 września 2018 08:00

„Biskup bowiem, jako włodarz Boży, powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu...” (Tyt. 1,7)

Dojrzały mąż Boży nie jest podatny na gniew. Określając to w sposób nieco bardziej współczesny, „nie ma on zwartego bezpiecznika”.

Należy jednak pamiętać o tym, że Biblia nigdzie nie uczy, że wszelki gniew jest grzechem. Paweł mówi nawet: „Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie...” (Ef. 4,26). Jest rzeczą oczywistą, że Paweł nie namawia tutaj do gniewu; chodzi mu raczej o to, że kiedy chrześcijanie gniewają się, nie powinni czynić tego w grzeszny sposób. Gniew, podobnie jak miłość, jest nieodłączną cechą natury Bożej. Człowiek zaś, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, posiada nieograniczone zdolności zarówno do miłości, jak i gniewu.

KIEDY GNIEW JEST GRZECHEM?

Gniew jest grzechem wtedy, gdy pojawia się zbyt prędko. Sugestia ta zawarta jest w wierszu siódmym (Tyt. 1,7). Chrześcijanin nie powinien być „skory do gniewu”; pozwalać sobie na szybkie denerwowanie się i wpadanie w niepokój. Człowiek zachowujący się w taki sposób nie panuje nad swym duchem. Łatwo daje się sprowokować i szybko odwzajemnia się w agresywny sposób.

Gniew jest grzechem również wtedy, gdy trwa długo. Po zwrocie: „gniewajcie się, lecz nie grzeszcie” - Paweł dodaje: „Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, nie dawajcie diabłu przystępu” (Ef. 4,26-27).

Więcej… [Cechy duchowego przywódcy - nieskory do gniewu]
 
Cechy duchowego przywódcy - nieporywczy Drukuj Email
Autor: Gene A.Getz   
piątek, 07 września 2018 00:00

Biskup bowiem, jako włodarz Boży, powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nieporywczy... (Tyt. 1,7)

Tłumacze Biblii Warszawskiej wybrali słowo "porywczy". Jest to bardzo odpowiednie słowo, jednakże może być ono niezbyt zrozumiałe. Gdy czytamy Biblię Gdańską, nie mamy wątpliwości, co to znaczy być porywczym. Dojrzały mąż Boży nie powinien być "bitny", to znaczy nie powinien być człowiekiem mającym zwyczaj fizycznego atakowania innych. Porywczość zatem, jest to gniew nieopanowany, który przejawia się nie tylko w słowach, lecz i w czynach.

Zauważcie, że Paweł używa tego słowa nie tylko w liście do Tymoteusza, lecz i do Tytusa (1 Tym. 3,3; Tyt. 1,7) i w obu wypadkach występuje ono po zwrocie: "nie oddający się pijaństwu". Związek pomiędzy tymi dwoma określeniami wydaje się zrozumiały. Człowiek, który traci panowanie nad zmysłami z powodu zbyt dużej ilości wina, wykazuje również niepohamowaną skłonność do gniewu. W barach i knajpach, gdzie podawana jest obfita ilość trunków, szczególnie często mają miejsce różne awantury i bójki.

Jednakże w jakim celu Paweł przypomina o potrzebie posiadania tak oczywistej cechy? Czy każdy myślący człowiek nie wie o tym, że gwałt fizyczny jest postępowaniem sprzecznym z etyką chrześcijańską? To samo pytanie można by zadać w przypadku cechy "mąż jednej żony". Czyż nie jest rzeczą oczywistą, że współżycie z więcej niż jedną kobietą jest sprzeczne z postanowieniem Bożym co do małżeństwa ?

Na pytanie to nie jest trudno odpowiedzieć, gdy weźmiemy pod uwagę, jak wyglądała pogańska kultura, z której wywodzili się chrześcijanie nowotestamentowi, i jaki był ówczesny styl życia. Pisząc do Koryntian, Paweł mówi: "Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą". Następnie dodaje: "A takimi niektórzy z was byli" (1 Kor. 6, 9-11). Przewodnicy zborów nowotestamentowych musieli ciągle upominać chrześcijan, aby nie naśladowali poprzednich, pogańskich wzorców życia. Paweł pisze do Efezjan i Kolosan, aby "odrzucili" te rzeczy i postępowali w sposób godny ich powołania w Chrystusie (Ef. 4,17-32); Kor. 3,1-14).

Więcej… [Cechy duchowego przywódcy - nieporywczy]
 
Gniew - czy jest dopuszczalny? cz.1 (przypomnienie) Drukuj Email
Autor: Gary R. Collins   
czwartek, 06 września 2018 12:00

Gniew to stan emocjonalny doświadczany od czasu do czasu przez każdego człowieka, a jednak trudny do zdefiniowania. Przejawia się z różną intensywnością - od łagodnej irytacji do gwałtownej wściekłości. Pojawia się w dzieciństwie i towarzyszy nam aż do starości. Może być ukryty i trzymany wewnątrz albo wyrażany otwarcie. Może trwać krótko, pojawiać się i szybko przemijać albo utrzymywać się długo w formie rozgoryczenia, urazy czy nienawiści. Gniew jest niszczący, szczególnie kiedy utrzymuje się w postaci agresji, nieprzebaczenia, chęci zemsty. 

Więcej… [Gniew - czy jest dopuszczalny? cz.1 (przypomnienie)]
 
Gniew - czy jest dopuszczalny? cz.2 (przypomnienie) Drukuj Email
Autor: Gary R. Collins   
czwartek, 06 września 2018 10:03

Jak pokonać gniew? Ludzie rozprawiają się z gniewem używając jednego z czterech sposobów. Mogą go pohamować (zaprzeczając jego istnieniu), mogą go tłumić (rozmyślnie ukrywając go przed innymi), wyrażać go (w sposób niszczący lub łagodny), albo wyznawać go Bogu i swemu bliźniemu. Te cztery podejścia są zależne od człowieka i sytuacji wywołującej gniew.

Więcej… [Gniew - czy jest dopuszczalny? cz.2 (przypomnienie)]
 
Bartymeusz Drukuj Email
Autor: Krystoń Zbigniew   
czwartek, 06 września 2018 02:00

 
Wierni powołaniu - Konferencja regionalna w Polkowicach Drukuj Email
Autor: KCH Polkowice   
środa, 05 września 2018 09:03

Księga Jeremiasza w nadzwyczajny sposób splata i poszukuje odpowiedzi na dwa wielkie tematy: ból oraz nadzieja. Ból spowodowany zawodnością tego, co ludzkie i doczesne oraz nadzieja podsycana obietnicą tego, co boskie i wieczne. Czy można jednak ufać obietnicom, które zdają się tak kruche, niepewne i wciąż wymykają się nam, ulatując aż poza horyzont?

WYKŁADOWCA: prof. Homer Heater

Profesor Homer Heater przez ponad 30 lat wykładał Stary Testament oraz hebraistykę na uczelni Washington Bible College - Capital Bible Seminary w USA, gdzie przez 11 lat pełnił funkcję Rektora. Przez 8 lat prowadził zajęcia z Ekspozycji Biblii na renomowanej uczelni Dallas Theological Seminary. Wraz z żoną Pat są rodzicami czterech synów, dziadkami dziewięciu wnuczek i dwóch wnuków. Od kiedy przeszedł na emeryturę w 2007 roku, nadal aktywnie dzieli się Bożym Słowem na całym świecie pod auspicjum BCM International.

Mamy pewność, że zarówno temat jak i wykładowca gwarantują wysoki poziom konferencji!

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie:
http://zbornowezycie.pl/konferencja-regionalna-2018/

 
Cechy duchowego przywódcy - nie oddający się pijaństwu Drukuj Email
Autor: Gene A.Getz   
sobota, 01 września 2018 08:06

Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy (roztropny), umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel [sposobny do nauczania], nie oddający się pijaństwu... [BT], (1 Tym. 3,2-3; Tyt. 1,7)

Gdyby apostoł Paweł żył w dzisiejszym dwudziestowiecznym świecie, czy usprawiedliwiałby picie napojów alkoholowych? W podanych wyżej fragmentach Słowa Bożego nie chodzi i całkowite wstrzymanie się od wszelkich napojów alkoholowych. Greckie słowo paroinos, użyte tutaj, oznacza dosłownie - człowieka, który "zbyt długo przesiaduje przy winie". Inaczej mówiąc, wypija za dużo, wskutek czego jest zniewolony przez swą cielesną naturę i traci panowanie nad zmysłami.

Biblia nie uczy więc, że należy zachowywać całkowitą abstynencję. Unger stwierdza, że w wielu miejscach Starego Testamentu, w których pojawia się słowo tłumaczone jako "wino", chodzi w istocie o "sfermentowany sok z winogron"*. W tym samym sensie słowo to używane jest w Nowym Testamencie. Nie ma żadnych dowodów na to, że wzmianki o winie dotyczyły tylko niesfermentowanego soku z winogron. Wszelkie dowody historyczne i egzegetyczne wydają się raczej wskazywać na coś wręcz przeciwnego.

Więcej… [Cechy duchowego przywódcy - nie oddający się pijaństwu]
 
Królestwo Boże pośród nas Drukuj Email
Autor: Biernacki Marian   
piątek, 31 sierpnia 2018 14:30

 
A jeśli zapomnę... Drukuj Email
Autor: Joanna Rzyczniok   
piątek, 31 sierpnia 2018 00:00

Przypomnij mi jak głos Twój brzmi,

Zapalaj mi latarnie, co mi drogę wskażą!

Przypomnij mi jak głos Twój brzmi

I usłysz też bicie mego zgubionego serca...A gdy zapomnę drogi do Ciebie
Tysiące latarń zapal mi w sercu!
A jak zapomnę głosu Twojego
Echem stukrotnym przypomnij mi słowa!

A jak zapomnę Twojej miłości
Każ ptakom, kwiatom przypomnieć mi o niej!
A jak zapomnę, jak człowiek zapomina.
Usłysz bicie zgubionego serca...

Więcej… [A jeśli zapomnę...]
 
Aż dotąd prowadził nas Bóg! Drukuj Email
Autor: redaktor naczelny   
czwartek, 30 sierpnia 2018 07:00

W dniu dzisiejszym mija 10 lat od chwili rozpoczęcia działalności przez Radio Pielgrzym. Rozgłośni, która powstała z inicjatywy dwóch braci ze zboru nowosolskiego i zielonogórskiego.

Ich celem było stworzenie kanału radiowego, w którym 24 h emitowany byłby systematyczny wykład Słowa Bożego.

Marzenia te wsparte ogromną życzliwością słuchaczy pozwoliły na zgromadzenie (często uratowanie od zapomnienia) i emisję pieśni , kazań i materiałów pisanych.

W trakcie naszej pracy byliśmy świadkami nadzwyczajnej łaski i miłosierdzia Bożego, opieki, wsparcia, niekwestionowanych cudów Bożych.

Były też trudne momenty formowania naszych postaw i charakterów, sprawdzania naszych motywacji, chwile wyczerpania, podważania obranego przez nas kierunku pracy. Sytuacje, które  wnosiły rozgoryczenie, wydawać by się mogło nie do pokonania...

Ale aż dotąd prowadził nas Bóg!

Dlatego nade wszystko pragniemy podziękować i uwielbić Pana Boga Wszechmogącego za jego sprawczą wolę i pomoc, trzymanie nas w swojej dłoni.

Bez Niego nic by nie było możliwe!

W sposób świadomy rezygnujemy dzisiaj z publikowania przygotowanych na tą okoliczność treści statystycznych , które wskazywałyby na systematyczny rozwój radia i jego oddziaływanie zewnętrzne. Radio jakie jest każdy kto chce może, jeśli zechce, obiektywnie ocenić.

Naszą wolą jest jedynie złożyć szczere i serdeczne podziękowania wszystkim, którzy choćby w najmniejszy sposób przyczynili się do funkcjonowania radia.

Pawłowi Gilewskiemu, bez którego zdolności informatycznych i pomocy w pierwszym okresie emisji nie powstałaby pionierska, pierwsza strona i struktura techniczna www.radiopielgrzym.pl

Anicie Pilch, która od lat jest wsparciem i wzorem pracowitości, wykonując żmudną pracę redaktorską.

Wszystkim, dzięki zgodzie których lub osobistemu zaangażowaniu mogły się pojawić na stronie radia kazania, artykuły, pieśni i inne treści. Tym, którzy przez  zaufanie otwierali nam drzwi do materiałów z różnych względów trudno dostępnych.

Tłumaczom z języka angielskiego , ukraińskiego i rosyjskiego.

Zborom, które w sposób systematyczny i długotrwały wspierają finansowo Radio Pielgrzym; także tym, które robią to okazjonalnie.

Wam, wszystkim wiernym słuchaczom, którzy  obdarowujecie nas modlitwą , dobrym słowem i często zarobionymi w pocie czoła i z mozołem środkami finansowymi. Często środkami ze swojej skromnej emerytury czy renty. Bóg Wam zapłać!

Wszystkim, których nieopatrznie , wbrew mojej woli pominąłem w tracie pisania tego tekstu.

Dziękuję! Niech Pan Bóg Was błogosławi!

 
Jubileuszowe życzenia! Drukuj Email
czwartek, 30 sierpnia 2018 01:00

Z wielka przyjemnością publikujemy poniżej, w kolejności losowej, życzenia jubileuszowe dla Radia Pielgrzym, które w porozumieniu z redakcją radia przesłali współpracujący z nim  pastorzy oraz Paweł Gilewski współzałożyciel i były redaktor radia.

  10 lat! Aż nie do wiary, że czas tak szybko upływa. Ten fakt jednak nie smuci nas, kiedy widzimy piękne owoce głoszenia Słowa, niesienia pociechy, radości i duchowego wsparcia dla tysięcy wiernych słuchaczy Radia Pielgrzym. Któż by pomyślał jeszcze 100 lat czy nawet 50 lat temu, że Ewangelia dotrze do polskich domów poprzez przekaz radiowy, internetowy, telewizyjny! Spełniają się jednak słowa Jezusa : „ i będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec” ( Mt. 24,14). Dziękujemy Bogu za ową 10 - letnią służbę Radia Pielgrzym. Cieszymy się, że jest ono wypełniającą się wizją proroka Izajasza ( 11,9 ) czy proroka Habakuka: „ Lecz ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione” ( 2, 14). Wszystkim dokładającym rękę do owej służby życzę dalszej owocnej pracy na niwie Pańskiej. „A na końcu twej podróży Pan koronę da!” (ŚP. 341) - prezb. Piotr Karel

Radio Pielgrzym jest dobrze znane nie tylko na terenie Polski ale i poza jej granicami. Bardzo sobie je cenię za to, że nie tylko się w nim rozpowszechnia poprzez pieśni, kazania, świadectwa Dobrą Nowinę oraz najważniejsze Biblijne wartości ale również włącza się do praktycznych działań ewangelizacyjnych. Czynione jest to poprzez wspomaganie chrześcijańskiego czasopisma, rozpowszechnianego w zakładach karnych i domach dziecka. Poza tym jako jedno z nielicznych mediów nie zachłystuje się różnymi nowinkami, nie idzie z „duchem czasu”, ale wykorzystuje zdrowe, sprawdzone nauczanie prowadzone przez ustabilizowanych kaznodziei i nauczycieli. Można tu z rozrzewnieniem posłuchać dawnych nieraz zapomnianych pieśni stanowiących duchowe dziedzictwo poprzednich pokoleń. Z życzeniami Bożego błogosławieństwa dla Redakcji i Słuchaczy. Andrzej Poręba

  Z okazji 10 - lecia powstania Radia Pielgrzym chcę przede wszystkim wyrazić moją wdzięczność Wszechmogącemu Bogu za powołanie do istnienia oraz  lata wiernej i wspaniałej służby osób zaangażowanych w jego działalność. W tym okresie Radio Pielgrzym przyczyniło się do wzmocnienia wiary wielu wierzących w Polsce a także na świecie. Wiele osób dzięki umieszczonym na jego łamach treściom mogło doznać przemiany serca i doświadczyć mocy działającego słowa. Pieśni chrześcijańskie, kazania oraz wykłady zamieszczane w Radiu przemawiają do niezliczonej rzeszy potrzebujących Chrystusa oraz wierzących z różnych Kościołów. Z okazji jubileuszu pragnę złożyć życzenia obfitego Bożego błogosławieństwa dla wszystkich słuchaczy Radia. Życzenia moje kieruję również do wszystkich kaznodziei, którzy współpracują z Radiem. Niech Dobry Bóg obdarza Was, kochani Bracia i Siostry swoją mądrością, łaską i namaszczeniem pochodzącym wyłącznie od Niego. Stanisław Cieślar

  Dekada działalności Radia Pielgrzym to ogrom różnorodnego i treściwego pokarmu duchowego. Zgromadzonego, uporządkowanego i na kliknięcie dostępnego dla słuchaczy na całym świecie. Radio Pielgrzym to nie tylko emisja plików audio ale również systematyczne udostępnianie budujących tekstów i to na każdy już niemal temat. Wdzięczny Bogu za możliwość skromnego współudziału w tej służbie, pragnę wyrazić uznanie dla wszystkich towarzyszy obecnych na łączach w minionych latach. Nade wszystko dziękuję redaktorom za uruchomienie Radia Pielgrzym i za całe dziesięć lat ich wiernej troski o to, aby nasze Radio grało nieprzerwanie. Myślę, że bez cienia triumfalizmu można dziś powiedzieć, że Radio Pielgrzym po dziesięciu latach obecności w Internecie jest dziś już ważnym ośrodkiem opiniotwórczym. Wielu chrześcijan ma nie tylko gdzie osobiście zajrzeć w chwilach wątpliwości ale także śmiało może skierować tu swoich znajomych z przekonaniem, że natrafią na zdrową naukę Słowa Bożego. Niech więc Radio Pielgrzym gra! Niech kolejna dekada w Sieci – jeśli Pan w międzyczasie nie powróci – rozbrzmiewa Słowem Bożym i budującymi pieśniami. Marian Biernacki

Więcej… [Jubileuszowe życzenia!]
 
Dźwięk w służbie Ewangelii Drukuj Email
Autor: Józef Kajfosz   
czwartek, 30 sierpnia 2018 00:00

Uściślijmy: Nie chodzi tutaj o dźwięk naturalny w postaci śpiewu na żywo, słowa mówionego, czy też gry na różnego rodzaju instrumentach. Rola śpiewu i muzyki w chrześcijaństwie w ogólności omawiana była wielokrotnie i nie brak opracowań tego tematu. Na tym miejscu natomiast chcemy poruszyć sprawę roli dźwięku zapisanego, utrwalonego na różnej postaci nośnikach, od kiedy naukowcy odkryli i udostępnili taką możliwość.

Ta historia jest stosunkowo krótka, gdyż dźwięk w postaci zapisanej zaczął pojawiać się dopiero na początku XX wieku jako magnetofony w studiach radiowych i jako gramofony z czarnymi płytami zawierającymi zaledwie kilka minut jakiejś sławnej muzyki lub kilka zdań sławnego przywódcy, na przykład Józefa Piłsudskiego. Były to urządzenia drogie i nietrwałe, igły odczytujące dźwięk, ślizgające się po rowkach płyty, drapały powierzchnię, niszcząc zapis i powodując szumy i trzaski. Dziś aż trudno uwierzyć, że wcześniej przez bardzo długi czas wszelkie wykonania muzyki były „jednorazowe”, niepowtarzalne, niemożliwe do przekazania nikomu.

Więcej… [Dźwięk w służbie Ewangelii]
 
Klejnoty obietnic Bożych - 29 sierpień Drukuj Email
Autor: C. H. Spurgeon   
środa, 29 sierpnia 2018 00:00

Dusza ich podobna będzie ogrodowi wilgotnemu. Jer. 31,12

O, gdybyż dusza nasza doznała opieki nieba, nie była nadal pustkowiem, lecz ogrodem Pańskim! Ogrodzona na pustyni, otoczona murem łaski, zadrzewiona pouczeniem, odwiedzana przez miłość, wypielona karnością niebieską, pielęgnowana i strzeżona mocą Bożą; błogosławiona dusza gotuje się przynieść owoce Panu.

Ale ogród może uschnąć z braku wody a wszystkie rośliny jego powiędną i zginą. Duszo moja, jakże łatwo to mogłoby się stać, gdyby Pan cię opuścił! W południowych krajach, ogród bez wody rychło ogrodem być przestaje, nic nie sięga doskonałości, nie rośnie, nawet żyć nie zdoła. Ale przy stałym zraszaniu wynik jest zachwycający. Niechajże Duch Święty udziela stale duszy naszej odwilżenia, równomiernie - żeby każda cząstka ogrodu miała swój strumień; obficie - aby dostateczne odświeżanie służyło każdemu drzewku i ziołu; żeby każda godzina przyniosła wraz z ciepłem orzeźwienie; rozumnie, aby każdy krzew posiadł to, czego mu potrzeba. W ogrodzie, po zieloności poznasz, gdzie woda płynie; z łatwością odczujesz, że Duch Boży schodzi.

O, Panie, zraszaj mnie dzień cały i pozwól mi przynosić pełen owoc dla Jezusa. Amen

 
Podobać się Bogu Drukuj Email
wtorek, 28 sierpnia 2018 09:29

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 114