Strumienie na pustyni - 12 luty Drukuj Email
Autor: L.B.Cowman   
poniedziałek, 12 lutego 2018 00:00

...Ojciec wasz niebieski wie... (Mt. 6, 32)

Ktoś zwiedzając szkołę dla głuchoniemych, napisał na tablicy pytania dla dzieci. Jedno z pytań brzmiało: „Dlaczego Bóg stworzył mnie z darem słuchu i mowy, a was głuchymi i niemymi?”

To pytanie było strasznym ciosem dla małych dzieci. Siedziały nieruchome, jakby sparaliżowane tym przeraźliwym słowem: „Dlaczego?” Po chwili wstała mała dziewczynka. Z drżącymi wargami i z oczyma pełnymi łez podeszła do tablicy, wzięła kredę i zdecydowanie napisała drogocenne słowa: „Zaprawdę, Ojcze – takie było Twoje upodobanie”. Co za odpowiedź! Podnosi ona nas ku górze. Podkreśla wieczną prawdę, której mogą zaufać zarówno najdojrzalsi wierzący jak i najmłodsze dziecko Boże – prawdę, że Bóg objawia się nam jako Ojciec.

Więcej… [Strumienie na pustyni - 12 luty]
 
Jaka jest nasza szata? Drukuj Email
Autor: Senk Marek   
niedziela, 11 lutego 2018 00:00

 
Dlaczego tylko w świątyni? Drukuj Email
Autor: Administrator   
piątek, 09 lutego 2018 10:00
Czytałem dziś rano w Księdze Wyjścia instrukcję przygotowywania olejku do poświęcania przez namaszczenie oraz kadzidła. Obydwa specyfiki miały być wykonane wg ścisłej receptury. Mogły być używane wyłącznie przez kapłanów i tylko w służbie Bożej.

Ten olejek należy do Mnie i będzie on służył do poświęcania przez namaszczanie po wszystkie wasze pokolenia. Nie wolno go nakładać na ciało innych ludzi ani sporządzać olejku o takim samym składzie. Olejek ten bowiem jest święty — i za taki macie go uważać. Ktokolwiek przygotuje olejek o takim samym składzie lub ktokolwiek nałoży go na osobę, dla której nie jest on przeznaczony, zostanie usunięty spośród swojego ludu [2Mo 30,31-33].

Kadzidło to będzie dla was największą świętością. Kadzidła o takim składzie nie sporządzajcie dla siebie. Masz je traktować jako święte — dla PANA. Ktokolwiek sporządzi takie jak to, aby używać go jako pachnidła, zostanie usunięty spośród swojego ludu [2Mo 30,36b-38].

Bóg ustanowił wyraźną różnicę pomiędzy tym, co było używane w służbie świątynnej, a wszystkim pozostałym, służącym do codziennego użytku. Proszę zauważyć, że skład i sposób przyrządzania  olejku i kadzidła wcale nie były ukryte i sekretne, jak receptura pączków u A. Blikle'go. Każdy Izraelita miał wiedzieć, co za olejek i kadzidło są używane w służbie Bożej. Jednak absolutnie nie wolno im było przygotowywać ich i używać dla celów poza świątynnych.
Więcej… [Dlaczego tylko w świątyni?]
 
Niezbędna świadomość Drukuj Email
czwartek, 08 lutego 2018 00:00

 
Bogactwo Chrystusa Drukuj Email
Autor: Sosulski Kazimierz   
środa, 07 lutego 2018 06:53

Dobroć, wyrozumiałość, cierpliwość, chwała, łaska, miłosierdzie, pełne zrozumienie i wiara – tym obdarował nas Zbawiciel.

Korzystajmy z tego niewymownego bogactwa aż do dnia, gdy razem z Mojżeszem zaśpiewamy: „Wielkie i dziwne są dzieła twoje, Panie, Boże Wszechmogący; sprawiedliwe są drogi twoje, Królu narodów” (Ap 15,3).

Na serwerze ftp zamieszczamy rozważanie br. Kazimierza Sosulskiego pt. „Bogactwo wiary” wraz z konspektem.

Jest to ósme i ostatnie rozważanie z cyklu „Niezgłębione bogactwo Chrystusa”.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Mąż głową domu Drukuj Email
Autor: Michalak Patryk   
wtorek, 06 lutego 2018 00:00

 
On nigdy nie spóźnia się Drukuj Email
Autor: Katarzyna i Michał Rzymscy   
poniedziałek, 05 lutego 2018 10:00

 
Moralizowanie zamiast ewangelizowania Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
poniedziałek, 05 lutego 2018 00:00

Jednym z głównych zadań każdego chrześcijanina jest głoszenie ewangelii. Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu [Mk 16,15]. Podkreślmy przy tym jednak, że Jezus rozsyłając swoich uczniów, skonkretyzował to zadanie, skupiając ich uwagę w zasadzie tylko na jednym: Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi [Dz 1,8].

Innymi słowy, chrześcijanie mają być świadkami Jezusa! Właściwe ewangelizowanie – to konfrontowanie ludzi z osobą Syna Bożego Jezusa Chrystusa! Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata [Mt 28,19–20].

Więcej… [Moralizowanie zamiast ewangelizowania]
 
Głoszenie ewangelii w czasach współczesnych (08) Drukuj Email
Autor: Cieślar Stanisław   
poniedziałek, 05 lutego 2018 00:00

8. Głoszenie ewangelii w czasach współczesnych

Służba Jezusa, apostołów i uczniów Jezusa w pierwszym wieku charakteryzowała się gorliwością, spontanicznością i była codziennym zadaniem naśladowców Chrystusa.

My również, podobnie jak pierwsi chrześcijanie powołani zostaliśmy do głoszenia ewangelii. Wszyscy wierzący w Chrystusa zostali posłani na świat, aby zwiastować dobrą nowinę. Pierwszy Kościół bardzo mocno zaangażował się i wypełnił polecenie Chrystusa. Współczesny Kościół także w wielu miejscach na ziemi odnosi sukcesy w dziedzinie ewangelizacji.

Polska, nasz kraj stoi w przededniu wielkiego przebudzenia. Odniesiemy nie mniejszy sukces w zdobywaniu rodaków dla Chrystusa, pod warunkiem, że z taką sam mocą i przekonaniem przekazywać będziemy ewangelię. Każdy chrześcijanin, indywidualnie może odnosić zwycięstwo w zdobywaniu ludzi dla Królestwa Bożego. Potrzebne nam są dwie rzeczy: modlitwa i posłuszeństwo nakazowi Mistrza. Dopóki nie będziesz posłuszny rozkazowi Chrystusa i nie zaangażujesz się, nie zobaczysz ludzi zbawionych. Jeśli podejmiesz zobowiązanie i będziesz głosił ewangelię, doświadczysz tej samej radości co apostołowie i przeżyjesz najwspanialszą przygodę z Jezusem w swoim życiu. Posłuszeństwo Słowu Bożemu zawsze przynosi radość, satysfakcję, błogosławieństwo i nowe, świeże namaszczenie. Bóg chce objawiać nam ciągle nowe rzeczy i sprawiać niespodzianki, jeśli mu się poddamy.

Powstaje pytanie, dlaczego chrześcijanie w czasach współczesnych nie świadczą tak jak w czasach pierwszego Kościoła.

Więcej… [Głoszenie ewangelii w czasach współczesnych (08)]
 
Jeden dzień z życia Jezusa Drukuj Email
Autor: Tomczyński Marek   
niedziela, 04 lutego 2018 10:00

Zapraszamy do wysłuchania nowego kazania pt. ”Jeden dzień z życia Jezusa ”  zamieszczonego w dziale Marek Tomczyński - Kazania.

Zostało ono wygłoszone przez br. Marka Tomczyńskiego pastora zboru w Legnicy.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Głoszenie ewangelii w pierwszym Kościele ( 07) Drukuj Email
Autor: Cieślar Stanisław   
niedziela, 04 lutego 2018 00:00

7. Głoszenie ewangelii w pierwszym Kościele

Ewangelista Łukasz rozpoczynając pisać Dzieje Apostolskie mówi: „Pierwszą księgę, Teofilu, napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, gdy /.../ został wzięty w górę” (Dz 1,1-2). Idąc za przykładem i nakazem swojego mistrza, apostołowie i pierwsi chrześcijanie kontynuowali służbę głoszenia ewangelii. Szli z miejsca na miejsce, gdyż to co widzieli i słyszeli sami tego chcieli doświadczyć.

Chrześcijanie pierwszego Kościoła nie potrzebowali organizować specjalnych imprez, ewangelizacji, ponieważ tak otwarcie mówili o swojej wierze w swoim środowisku, że stało się to powszechnym tematem każdego spotkania.

Więcej… [Głoszenie ewangelii w pierwszym Kościele ( 07)]
 
Marnotrawny Kościół Drukuj Email
Autor: Clendennen Bert   
sobota, 03 lutego 2018 00:00

Poselstwo o Kościele marnotrawnym było po raz pierwszy wygłoszone i nagrane dla programu telewizyjnego, a następnie ukazało się na winylowych płytach długogrających w latach 60. Następstwem jego publikacji przez radio i telewizję było przebudzenie u schyłku lat 70. i na początku lat 80. w wielu miastach Ameryki, gdzie przemawiał brat B.H. Clendennen.

Nadszedł jednak czas, kiedy to poruszenie się zakończyło. Przez 20 lat brat Clendennen nie głosił o Kościele marnotrawnym, aż wreszcie Bóg przemówił do niego mówiąc, że dał mu to przesłanie, aby objawić mu, co ma przyjść na Kościół.

W roku 2001 na dorocznej Konferencji Kaznodziejów Międzynarodowej Szkoły Chrystusa (SOC - School of Christ International) w Beaumont w Teksasie, brat Clendennen na nowo odczuł ciężar od Pana, aby się tym podzielić: „… to już teraz, synu. Głoś to na nowo.”

Kiedy na nowo głosił o Kościele marnotrawnym byłem po raz pierwszy wśród uczestników tej konferencji. Odcisnęło to piętno na moim sercu i życiu jako mocne przesłanie i znak od Boga.

W roku 1994, kiedy mieszkałem w Szkocji, trafiła do mnie stara taśma magnetofonowa zawierająca to przesłanie. Przez następne sześć lat słuchałem tej kasety wiele, wiele razy. Nikt z moich znajomych nie słyszał nigdy o bracie Clendennenie i nikt nie potrafił powiedzieć, co się z nim stało. Ale dzięki Bożej łasce znalazłem się na tym wspaniałym zgromadzeniu kaznodziejów w roku 2001, kiedy Bóg pobudził brata Clendennena, aby na nowo podzielił się słowem o Kościele marnotrawnym.

Przez następnych 9 lat pracowałem razem z nim organizując i prowadząc różne spotkania, konferencje i szkolenia. Tysiące razy słuchałem jego kazań, lecz nigdy przez te lata nie słyszałem, by głosił to wspaniałe przesłanie, aż do września 2009 roku, kiedy to byłem wraz z nim we Francji. Wtedy nie wiedział on jeszcze o tym, że zostało mu tylko dwa i pół miesiąca życia na tej ziemi.

To był ostatni raz, kiedy ten wielki mąż Boży głosił zagranicą. Na spotkaniu było obecnych kilku rosyjskich pastorów, którzy ukończyli Szkołę Chrystusa w 1994 roku w Moskwie. 87 - letni brat Clendennen natychmiast przypomniał sobie ich imiona, a także gdzie i kiedy ostatnio się z nimi widział. W czasie tego samego weekendu głosił Chrystusa liderom i wierzącym na konferencji w Belgii. Jego nieustającym wołaniem był powrót kościoła do prostego objawienia Chrystusa i upodobnienie się tylko do Niego.

W roku 2012 przypada 20 rocznica powstania Międzynarodowej Szkoły Chrystusa, którą brat Clendennen założył w październiku 1992 w Moskwie. Liczba 20 w numerologii biblijnej oznacza przyszłe oczekiwania. I rzeczywiście, mamy przyszłe oczekiwania co do tej pracy w Europie i na całym świecie. W czasie naszych przygotowań do dorocznej Konferencji Kaznodziejów 2012 w Europie, w moim sercu zrodziło się pragnienie, aby udostępnić wszystkim to przesłanie w formie drukowanej.

Przez te lata często nazywałem Europę „marnotrawnym kontynentem”. Europa widziała wiele przebudzeń, wiele duchowych poruszeń, wspaniałych przywódców, kaznodziejów i proroków, a jednak znalazła się w chlewie jedząc świńskie pomyje. Nadszedł czas, żeby powróciła.

Tekst, który przedstawiam, jest połączeniem przesłania głoszonego przez brata Clendennena w latach 60. XX wieku i w roku 2001.


Keith Malcolmson, SOC, Dyrektor na Europę październik 2012


Z radością informujemy , że dzięki uprzejmości br. Andrzeja Olszewskiego  książkę pt. "Marnotrawny kościół" (.pdf) można w całości , bezpłatnie pobrać z naszego serwera ftp
kliknij tutaj

lub czytać bezpośrednio z naszej strony kliknij tutaj

 
Inny Jezus Drukuj Email
Autor: Roger Oakland   
piątek, 02 lutego 2018 00:00

 
Naucz się uprzedzać wroga Drukuj Email
Autor: Biernacki Marian   
piątek, 02 lutego 2018 00:00
Spokojne, codzienne życie ewangelicznie wierzącego chrześcijanina w Polsce. Można powiedzieć, że życie bezpieczne. Spokojnie się ułożę i zasnę, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam [Ps 4,9]. Nawet nie wypada się trwożyć. Nie ulękniesz się strachu nocnego ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe [Ps 91]. I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? [1Pt 3,13]. Tak jest. W Chrystusie czujemy się super bezpieczni.
Nie zapominajmy wszakże, że jest i druga strona medalu. Wiemy, że przebywając w ciele jesteśmy oddaleni od Pana [2Ko 5,6]. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć [1Pt 5,8]. Nie każdy kontakt z ludźmi jest bezpieczny. Nie każdego jednakowo należy gościć w domu i w zborze. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać [Jn 10,10]. Zagrożenie wisi w powietrzu. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat [1Jn 4,1].

Wiara nie zabezpiecza nas przed trudnościami. W każdej chwili można popaść w tarapaty. W dobre lata młodości Józefa wtargnęła zawiść braci i wywózka do Egiptu. Żyjący według serca Bożego Dawid z dnia na dzień musiał błagać o ponowne stworzenie w nim czystego serca. Sielskie życie Hioba nagle zostało przerwane serią nieszczęść. Pobożność Daniela nie uchroniła go od wrzucenia do lwiej jamy.
Więcej… [Naucz się uprzedzać wroga]
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 106