Ochrzczeni w śmierć Chrystusa Drukuj Email
Autor: Barkoci Aleksander   
wtorek, 19 września 2017 00:00

 Zapraszamy do wysłuchania zamieszczonego  na naszym serwerze ftp folder Aleksander Barkoci - Kazania 2015 - 2017   archiwalnego  kazania , wygłoszonego przez br. Aleksandra Barkociego.

Nosi ono  tytuł "Ochrzczeni w śmierć Chrystusa".

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj   

 
Klejnoty obietnic Bożych - 18 wrzesień Drukuj Email
Autor: C. H. Spurgeon   
poniedziałek, 18 września 2017 21:00

A do Benjamina rzekł: Ten jest najmilszy Panu; będzie mieszkał przy Nim bezpiecznie; bronić go będzie na każdy dzień, a między ramiony Jego przebywać będzie. (5 Mojż. 33,12)

Nie ma większego bezpieczeństwa na to, które daje zamieszkiwanie blisko Boga. Dla najmilszych Mu nie może znaleźć Pan pewniejszego i obronniejszego miejsca. O, Panie, pozwól mi zawsze pozostawać w Twoim cieniu, blisko Twego zranionego boku. Chciałbym być coraz bliżej Ciebie; a kiedy raz dostąpię osobistego z Tobą zbliżenia, chcę wiecznie w nim pozostać.

Jakiej osłony Pan udziela wybranym! Nie okryje ich dach wspaniały, czy najmocniejszy schron, ani nawet skrzydło anioła, ale Sam Bóg. Nic nas złego nie spotka, gdy tak bronieni jesteśmy, a tą strażą darzy nas Pan przez cały dzień, jakkolwiek byłby długi. Pozwól mi, Panie, dziś odczuwać wyraźnie, że przebywam pod przykryciem miłości, osłonięty namiotem nieograniczonej potęgi.

Czy sensem trzeciego zdania jest to, że Pan pragnąłby przebywać w Swojej świątyni, na górach Benjamina, czy też tam, gdzie jest punkt oparcia Benjamina; albo może raczej tkwi tu sens, że my sami oprzemy się ramionami na Przedwiecznym? Tak, czy inaczej, Pan jest schronieniem i mocą Swoich świętych! Panie, posilaj mnie zawsze Swoją mocą, a wystarczą mi moje ramiona.

 
Wierność idei jednego ciała Drukuj Email
Autor: Biernacki Marian   
niedziela, 17 września 2017 19:37
W poprzednim wykładzie zatytułowanym "Związek jednego ciała" podkreśliliśmy prawdę, że mąż i żona – to jeden człowiek! Lecz na początku stworzenia (Bóg) "uczynił ich mężczyzną i kobietą. Dlatego opuści człowiek swojego ojca i swoją matkę, a połączy się z żoną i będą oboje jednym ciałem" tak że już nie są więcej dwojgiem (ludzi), lecz jednym człowiekiem. Co więc Bóg połączył, niech człowiek nie rozdziela [Mk 10,6-9 w przekładzie Biblii Poznańskiej]. Jak ciało człowieka ma charakter nienaruszalny tak i związek małżeński  jest jednym ciałem. Rozdzielanie tego ciała na połowę jest makabrycznym jego okaleczaniem i uśmiercaniem. Kto się tego dopuszcza grzeszy przeciwko własnemu ciału, żeby nie powiedzieć, że jest samobójcą.

Bardzo potrzebujemy takiego rozumienia jedności w małżeństwie, bowiem zbyt często zdarza nam się podział między małżonkami na "ty – ja" i  "moje – twoje". A przecież jedno ciało nie śpi jednocześnie w dwóch różnych łóżkach i nie rozjeżdża się na urlop w dwie strony świata. Idea małżeństwa jako "jednego człowieka" oznacza, że w danej chwili myślimy i działamy zgodnie, że nikt nie nazywa swoim tego, co posiada, ale wszystko jest wspólne. Wspólna także jest nasza odpowiedzialność za nienaruszalność "jednego ciała".  Jak to robić?
Więcej… [Wierność idei jednego ciała]
 
Miasto Boga - Jerusalem Drukuj Email
Autor: Zand   
sobota, 16 września 2017 20:00


The Hoppers to rodzinny zespół muzyki gospel wywodzący się z Północnej Karoliny i występujący na scenie od 1957 roku.

Dzięki piosence Jerusalem (Jeruzalem) zespół stał się na nowo znany i popularny i to nie tylko w Stanach Zjednoczonych.

I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane

jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. (Objawienie 21:2)

Jeruzalem, chcę kroczyć po twoich złotych ulicach

Biec tam, gdzie przechadzali się aniołowie

Chcę odpocząć na brzegach twej rzeki

W mieście Boga, w Jeruzalem

W Bożym mieście…

 
O, Jeruzalem Drukuj Email
piątek, 15 września 2017 20:00

1. Pieśń pielgrzymek. Dawidowa. Uradowałem się, gdy mi powiedziano:
Do domu Pana pójdziemy!
2. Stanęły stopy nasze W bramach twych, o Jeruzalem!
3. Jeruzalem! Zbudowane jak miasto,
Całe w jedno zespolone,
4. Do którego pielgrzymują plemiona, plemiona Pana,
Według prawa Izraela, by tam wysławiać imię Pana!
5. Wszak tam postawione są trony sądu,
Trony domu Dawidowego.
6. Proście o pokój dla Jeruzalemu!  Niech żyją w spokoju ci, którzy cię miłują!
7. Pokój niech panuje w murach twoich,
A spokój w twoich pałacach!
8. Ze względu na braci moich i przyjaciół
Będę ci życzył pokoju.
9. Ze względu na Pana, Boga naszego,
Będę szukał dobra twego. Ps. 122:1-9 (BW)

Jeśli zapomnę cię, Jeruzalem, Niech uschnie prawica moja! Ps. 137:5 (BW)

 
Biblia - pochodzenie, przekaz, natchnienie (17) Drukuj Email
Autor: Manfred Roseler   
środa, 13 września 2017 00:00

„Rozkoszuję się przykazaniami twoimi, które pokochałem. Wznoszę ręce do przykazań twoich, które kocham, i rozmyślam o ustawach Twoich.” (Ps. 119,47-48)

Już od ponad trzech tysięcy lat Słowo Boże jest dla ludzi źródłem pokrzepienia i zachęty. Wciąż na nowo potwierdza się to, że Biblia jest w pełni godna zaufania i zawiera doskonałe wskazania dotyczące wiary oraz życia.

Słowo Boże pokazuje, kim jest Bóg oraz w jaki sposób możemy żyć w społeczności z Nim.

Studiuj siedemnastą lekcję kursu biblijnego "Nowe życie z Jezusem"  pt. "Biblia - pochodzenie, przekaz, natchnienie"

 
Jak więc wypełniłyby się Pisma? Drukuj Email
Autor: Gradek Eugeniusz   
wtorek, 12 września 2017 00:00

Miło nam poinformować, że na naszym serwerze ftp w folderze Eugeniusz Gradek - kazania udostępnione zostało do pobrania/wysłuchania  kazanie pt. ”Jak więc wypełniłyby się Pisma?” wygłoszone przez br. Eugeniusza Gradka pastora zboru w Żywcu.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
...lecz mój grzech... Drukuj Email
wtorek, 12 września 2017 00:00

 
Miłość - praktyczne przesłanie Drukuj Email
Autor: Bartek Mackiewicza   
niedziela, 10 września 2017 19:54

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania  kazania  pt."Miłość - praktyczne przesłanie" wygłoszonego przez br. Bartka Mackiewicza podczas nabożeństwa niedzielnego w dniu 10.09.2017 r. w Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Nowej Soli przy ul.Wyspiańskiego 13.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Objawienie szczególne Drukuj Email
Autor: Bartosz Sokół   
sobota, 09 września 2017 10:49

Skoro treść czterech Ewangelii jest zupełnie nieprawdopodobna, dlaczego uznajemy ją za wiarygodną?

Czy historia Jezusa Chrystusa broni się w ramach procesowej oceny materiału dowodowego?

Skąd przekonanie, że nie jest kolejną legendą, wykreowaną przez szereg niepowiązanych ze sobą przypadków?

Zachęcamy do wysłuchania wykładu, który wygłosił Bartosz Sokół podczas I Konferencji Apologetycznej w Polkowicach.

 
W jaki sposób doświadczamy Bożej miłości? Drukuj Email
Autor: John Piper   
piątek, 08 września 2017 00:00

Doświadczanie miłości Bożej, nie tylko rozmyślanie o niej, powinno być naszym nadrzędnym pragnieniem. W niej właśnie dotykamy realności Boga, a co za tym idzie - radości. Jest także fundamentem głębokiej i wspaniałej pewności, że nasza nadzieja „nie zawodzi” (List do Rzymian 5:5), a to z kolei pomaga nam „chlubić się nadzieją chwały Bożej” (List do Rzymian 5:2) i wytrwać w ciężkich próbach wiary. 

Jednak czy doświadczenie Bożej miłości ma ten sam wymiar dla każdego wierzącego? Nie. Gdyby każdy człowiek był na jednakowym poziomie doświadczania Bożej miłości, Paweł nie modliłby się za Efezjan, żeby „ zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie” (List do Efezjan 3:18-19) . Modlił się o to dlatego, że niektórzy z nich byli ubodzy w poznaniu miłości Bożej w Chrystusie.

Więcej… [W jaki sposób doświadczamy Bożej miłości?]
 
Klejnoty obietnic Bożych - 06 wrzesień Drukuj Email
Autor: C. H. Spurgeon   
środa, 06 września 2017 18:51

Oczekujże Pana, zmacniaj się, a On utwierdzi serce twoje; przetoż oczekuj Pana. (Psalm 27,14)

Oczekuj! oczekuj! Niechaj czekanie twoje będzie czekaniem na Pana! Godzien jest, byś Nań czekał. Nie zawiedzie nigdy oczekującej duszy. Wpośród czekania wzmocnij odwagę. Oczekuj wielkiego wyzwolenia i bądź gotów sławić Go za nie.

W środku wiersza tkwi zachęta do zaufania tej obietnicy: „On utwierdzi serce twoje”. Od razu trafia w sedno twej potrzeby. Kiedy serce jest zdrowe, i reszta organizmu jest w porządku. Sercu potrzeba spokoju i otuchy; będzie to miało, gdy zostanie „utwierdzone” w wierze. Mocne serce odpoczywa i raduje się, wlewa to siłę w całego człowieka.

Nikt inny nie potrafi wlać mocy do tej tajemniczej urny żywota. On jedyny, Który ją stworzył, potrafi to uczynić. Sam potężny, przeto może udzielić potęgi potrzebującym. Odwagi! Albowiem Pan natchnie cię mocą, a będziesz spokojny wśród burzy i radosny - bolejąc.

Ten, który pisze te słowa, może wraz z Dawidem rzec: „Oczekujże Pana!” Mówię tak, albowiem z długich doświadczeń poznałem, że dobrze jest oczekiwać Pana.

 
Próby i doświadczenia w naszym życiu Drukuj Email
Autor: Reszka Bogusław   
wtorek, 05 września 2017 20:00

 
Klejnoty obietnic Bożych - 05 wrzesień Drukuj Email
Autor: C. H. Spurgeon   
wtorek, 05 września 2017 00:00

Pan będzie z wami. 2 Kron. 20,17

Była to wielka łaska dla Jozafata, bo wyciągnęło przeciwko niemu wielkie mnóstwo: będzie to wielką łaską i dla mnie, gdyż jestem w wielkiej potrzebie, a nie mam ani mocy, ani mądrości. Gdy Pan jest ze mną, mało znaczy, kto mnie opuszcza. Gdy Pan jest ze mną, zwyciężę w boju życia, a im cięższe będą próby, tym świetniejsze będzie zwycięstwo. Ale jak upewnić się, że Pan jest ze mną?

Jest na pewno ze mną, gdy ja jestem z Nim. Kiedy buduję na Jego wierności, ufam Jego Słowu, słucham Jego przykazań, wtedy z pewnością jest przy mnie. Jeżeli przechodzę na stronę szatana, Bóg jest przeciwko mnie, i nie może być inaczej; ale gdy celem mego życia jest cześć Jego, pewien jestem, że i On mnie uczci. Jestem pewien, że Bóg jest ze mną, skoro w Jezusie widzę mego jedynego i osobistego Zbawiciela. Jeślim włożył duszę moją w ręce Jednorodzonego Syna Bożego, wiem z pewnością, że Ojciec użyje całej Swej mocy, aby mnie zachować, aby Syn nie został pohańbiony.

O, gdybym miał wiarę, aby przyswoić sobie, na dziś to krótkie, a słodkie zdanie. Spełnij Panie Słowo to na Twoim słudze! Bądź ze mną w domu, na ulicy, w polu, w sklepie, gdym w towarzystwie i kiedy sam jestem. Bądź też z wszystkim dziećmi Twoimi.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 94