Wyznawanie i przebaczenie Drukuj Email
Autor: Walter Wjst   
piątek, 25 sierpnia 2017 01:00

Wróg nie tylko kusi do grzechu, lecz usiłuje go przedstawiać jako nieszkodliwy i próbuje zatuszować. To odnosi się do wszystkich ludzi, również tam gdzie jeszcze nie doszło do uznania grzechów i nawrócenia i gdzie mu się to naturalnie w dużym zakresie udaje. Ale tę taktykę stosuje też u wierzących.

W czasie naszych odwiedzin w jednym ze zborów słyszeliśmy o pewnym duńskim kaznodziei, który w zgromadzeniach głosił tzw. naukę doskonałości. Podczas jednego z zebrań pewien brat oświadczył w związku z tym, że od trzech miesięcy już nie grzeszy. Inny brat odpowiadając na to, powiedział: „Kochany bracie, jeżeli ty na prawdę miałbyś trzy miesiące nie grzeszyć, to te raz przez tę wypowiedź zgrzeszyłeś". Nie przypadkiem Jan w swoim pierwszym liście (1,8) musiał napisać: „Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma".

Przemilczenie ma złe skutki

W 32. Psalmie Dawid ma za szczęśliwego tego, któremu występki zostały przebaczone i którego grzech został zakryty. Z tym wiąże potem swoje osobiste wyznanie: „Gdy milczałem, schły kości moje". To się nie różni wcale od tego, czego i my dzisiaj tysiąckrotnie doświadczamy, chociaż wyrażamy to obecnie innymi słowami! Jak wiele nerwowych zaburzeń, jak wiele nerwic może być skut­kiem poczucia popełnianych uchybień? Dlaczego akurat dzisiaj, gdy ludzkość jest przecież tak uświadamiana i gdy istnieje tak wiele możliwości gabinety psychiatrów są wprost przepełnione? Bezsprzecznie nie należy każdego zaburzenia nerwowego i każdej depresji odnosić do poczucia winy. Ale istnienia wspomnianych objawów nie można jednak zaprzeczyć. Na pewno jest to powiązane z tym, że ludzkość coraz bardziej oddala się od Bożych przykazań..

W pewną miejscowości osiemnastoletnia dziewczyna po próbie samobójstwa została przewieziona do kliniki na oddział intensywnej terapii, gdzie jeszcze raz uratowano ją przed śmiercią. W czasie późniejszych duszpasterskich roz­mów ta młoda dziewczyna wyznała, że przyczyną samobójstwa było poczucie winy, z powodu legalnego usunięcia ciąży (jak to się dzisiaj nazywa), do którego krótko przedtem namówiła ją matka.

Naturalnie, nie zawsze musi dojść do tak poważnych skutków, jak też nie zawsze tak złe rzeczy muszą się zdarzyć. Ale już nieprzespane noce są też trudne do zniesienia, jeżeli przyczyną są wyrzuty sumienia z powodu nieuregulowanych uchybień.

Odpowiednio do tematyki, poniżej zostaną szerzej zgłębione sprawy uchybień i ich przebaczenia w życiu odrodzonych chrześcijan.

Więcej… [Wyznawanie i przebaczenie]
 
Mamo, przebaczam Ci..... Drukuj Email
piątek, 25 sierpnia 2017 00:00

Siedziała przede mną dojrzała kobieta, a jednak, gdy słuchałam jej opowieści, odnosiłam wrażenie, jakby były to zwierzenia małej, zranionej dziewczynki. Dawny ból wracał w każdym słowie, choć przecież minęło już tyle lat...
Jej matka była cudowną kobietą - tak przynajmniej sądzili wszyscy: jej współpracownicy, sąsiedzi, przyjaciele i znajomi, których miała bardzo wielu. Była bardzo pobożna, wrażliwa, troskliwa, czuła, pełna wewnętrznego ciepła. Jedynymi osobami, które miały odmienne zdanie, były... jej dzieci.

Więcej… [Mamo, przebaczam Ci.....]
 
Przebaczyć mordercy swojej córki Drukuj Email
czwartek, 24 sierpnia 2017 16:54

 
...jak i my odpuszczamy naszym winowajcom Drukuj Email
czwartek, 24 sierpnia 2017 00:51

 
Łaska Drukuj Email
Autor: Wiliam Mac Donald   
czwartek, 24 sierpnia 2017 00:00

Całe postępowanie Boga z ludźmi w obecnym czasie oparte jest na Jego łasce. Oznacza to, że Bóg okazuje człowiekowi przychylność, na którą ten w ogóle nie zasłużył. Słowo „łaska" jest użyte w Biblii ponad 160 razy, a w tym w Nowym Testamencie 128 razy. Biblia uczy, że Bóg jest "Bogiem wszelkiej łaski" (1 Ptr. 5,10); że Chrystus jest "pełnią łaski" (Jan 1,14) oraz, że Duch Święty jest "Duchem łaski" (Hebr. 10,29). Tak więc wszystkie Trzy Osoby Trójcy Świętej są ściśle związane z łaską.

Słowo " łaska" używane w Starym Testamencie oznacza: "schylić się, lub zniżyć się w uprzejmości do kogoś pośledniejszego"; natomiast w Nowym Testamencie słowo " łaska" oznacza: "przychylność", "dobra wola", "wierna miłość". Jest bardzo trudno jednym słowem określić to co oznacza " łaska". Jednak podane niżej definicje pozwolą dokładniej zrozumieć znaczenie " łaski":

Więcej… [Łaska]
 
Nieurodzajne drzewo figowe Drukuj Email
Autor: Zajonc Damian   
środa, 23 sierpnia 2017 11:11

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania  kazania  pt."Nieurodzajne drzewo figowe" wygłoszonego  przez br. Damiana Zajonca.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę Drukuj Email
Autor: Andrzej Olszewski   
środa, 23 sierpnia 2017 02:00

W ostatnim czasie sporo myślę o drogocennej łasce Bożej; wiele czytam i uważnie słucham różnych wypowiedzi na temat łaski. Jeżeli chodzi o łaskę, widzę dwa skrajne kierunki: legalizm i „tanią łaskę”. Oba prowadzą chrześcijaństwo na manowce błędu. Legalizm stworzył system religijny, wypaczył prawdziwą pobożność i bojaźń Bożą. Szybką odpowiedzią na legalizm stało się przeakcentowanie łaski i uczynienie z niej tzw. "taniej łaski".

„A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie” (J 16,8 ). Czy zauważyliście, że dzisiaj chrześcijanie przekonują świat jedynie o łasce i miłosierdziu Bożym? Kiedy myślałem o napisaniu tego artykułu na temat łaski pierwszym wersetem, który przyszedł mi do głowy, był właśnie ten. Czytając Słowo Boże widzimy w nim następującą kolejność rzeczy: przekonanie o grzechu, o sprawiedliwości, i o sądzie; następnie pokuta i upamiętanie, a finalnym efektem lub inaczej parasolem dla całego tego procesu zbawienia jest łaska. Chwała Bogu za tą drogocenną łaskę. My dzisiaj gubimy tą kolejność, lub czynimy z łaski samotnika. To jest bardzo zwodnicze i niebezpieczne. Daleki jestem od legalizmu, ale widzę i jestem zaniepokojony, tym, że dzisiaj atakuje się jedne z fundamentalnych wartości Kościoła, jakimi są: świętość, bojaźń Boża i pobożność, a wszystko to dzieje się pod parasolem „taniej łaski”.

Więcej… [Którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę]
 
Cudowny, łaskawy Zbawco Drukuj Email
Autor: Zand   
środa, 23 sierpnia 2017 00:00

1. Cudowny, łaskawy Zbawco, Odkupicielu mych win,

Boży Baranku zabity by wolność przynieść mi!


2. Doradco, Pocieszycielu z nieba posłany tu nam,

Wskazujesz na nowo drogę, kiedy gubimy ślad.


Ref. Ciebie chwalimy, o Panie, przyjmij dziś cześć z naszych warg

Uzdrów, prosimy, zlej łaski, których pragniemy tak.


3. Ojcze wszechmocny i wieczny, umiłowałeś swój lud

Pozwól nam w swoich słabościach, skłonić się u Twych stóp.

 
Łaską zbawieni Drukuj Email
wtorek, 22 sierpnia 2017 00:00

Apostoł Paweł kreśli obraz stanu ludzi przed ich ożywieniem tzn. przed ich narodzeniem się na nowo. Jest to obraz bardzo smutny. "Umarliście przez upadki i grzechy" - mówi apostoł. Martwi dla prawdziwych i świętych skarbów życia, niezdolni do rozumienia Boga i Jego woli. Chrystus ożywia, a grzech przynosi śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć (Rzym. 6,23). Oczywiście ci, których Paweł apostoł nazywa tutaj umarłymi, z przyrodzonego, naturalnego punktu widzenia byli pełni życia, ale było to życie w grzechu. Kupowali, sprzedawali, prowadzili aktywne życie, byli pełni życia. Sprawy duchowe zaś, sprawy Nieba ich nie interesowały wcale, a nawet czasami były przedmiotem ich ironicznych uśmiechów. Żyli oni wedle modły tego świata, naśladując władcę, który rządził w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych.

Więcej… [Łaską zbawieni]
 
Pasterzu mój! Drukuj Email
poniedziałek, 21 sierpnia 2017 20:52

 
Wiara potrzebuje pewnego fundamentu Drukuj Email
Autor: Edwin i Lilian Harvey   
poniedziałek, 21 sierpnia 2017 00:00

Wszystkie obietnice Boże w Nim są tak i w nim są Amen. 2 Kor. 1:20

Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą. Rzymian 3:4

Słowo Boże jest fundamentem każdej naszej modlitwy, gdyż jak mielibyśmy wiedzieć jak prosić, albo o co prosić, gdyby Bóg nie dał nam Swojego Słowa, w którym tak bezbłędnie i jasno ukazane jest poznanie Jego woli? Jego obietnice są słowami, których możemy się uchwycić. Nic dziwnego, że Szatan chce znieważyć Słowo i będzie próbował unieważnić obietnice poprzez niewiarę.

Vance Havner opisuje swoją walkę w sposób graficzny:

Więcej… [Wiara potrzebuje pewnego fundamentu]
 
Niewzruszone prawo wiary Drukuj Email
Autor: Edwin i Lillian Harvey   
niedziela, 20 sierpnia 2017 00:00

„Rzekł jej Jezus: Czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą?” (Jan 11:40)

„Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał.” (Hebr. 10:35,36)

W całym Bożym postępowaniu z człowiekiem widzimy jedno niezachwiane prawo: „przez wiarę”, „przez wiarę”, „przez wiarę”. „Czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, będziesz oglądać...”, to łagodne napomnienie tych, którzy działają i chodzą według widzenia. Boży porządek i postanowienie w tym życiu wiary musi zawsze być taki: „Uwierz, żebyś mógł zobaczyć; uwierz, żebyś otrzymał.” Jeden z dawnych mężów Bożych powiedział tak: „Przeklęczmy naszą drogę przez życie, bo nasze kolana są tym, co otwiera Niebo.” Jest to jeszcze jeden sposób wyrażenia tego faktu, że „proszenie” Boga ma o wiele większą siłę, niż „wykonywanie” czegoś przez człowieka, ponieważ proszenia powoduje, że to Bóg „działa”. Northcote Deck

Więcej… [Niewzruszone prawo wiary]
 
Tak mnie nauczono i nie mogę inaczej Drukuj Email
Autor: Biernacki Marian   
piątek, 18 sierpnia 2017 11:37
Gdy zastanawiałem się nad zagadnieniem, które chcę w tym tekście poruszyć, wciąż na nowo nasuwała mi się myśl o Rekabitach opisanych w 35 rozdziale Księgi Jeremiasza.  Swego czasu, gdy przebywali w Jerozolimie, zostali oni zaproszeni do świątyni i poczęstowani winem. Nie pijemy wina - odpowiedzieli -  Jehonadab, syn Rekaba, nasz ojciec, zakazał nam tego. Nie pijcie wina - powiedział - ani wy, ani wasi synowie, na wieki! (...) I my posłuchaliśmy głosu Jehonadaba, syna Rekaba, naszego ojca. Przestrzegamy wszystkiego, co nam przykazał. Nie pijemy wina po wszystkie nasze dni, ani my, ani nasze żony, ani nasi synowie, ani nasze córki. Nie budujemy też sobie domów na mieszkanie, nie mamy winnic, pól ani ziarna. I mieszkamy w namiotach. Jesteśmy posłuszni. Czynimy dokładnie to, co nam przykazał nasz ojciec Jehonadab [Jr 35,6-10].

Postawione przed Rekabitami wino było nakazanym przez Boga sprawdzianem ich posłuszeństwa. Chociaż znaleźli się w niecodziennych dla nich okolicznościach, a osobisty udział proroka Jeremiasza oraz otoczenie świątyni ułatwiały porzucenie przestarzałych nakazów ojcowskich i otworzenie się na "nowe rzeczy", to jednak przeszli tę próbę bez zarzutu. Bóg mógł posłużyć się ich posłuszeństwem jako przykładem dla całego Izraela.
Więcej… [Tak mnie nauczono i nie mogę inaczej]
 
Ważny wieczór Drukuj Email
piątek, 18 sierpnia 2017 08:59

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 97