Strumienie na pustyni - 10 września Drukuj Email
Autor: L.B.Cowman   
poniedziałek, 10 września 2018 00:00

Pan dokona tego dla mnie. (Ps. 138, 8)

Cierpienie posiada w sobie Boską tajemnicę, niepojętą, nadprzyrodzoną i niezrozumiałą dla rozumu ludzkiego. Nie znam osoby, która by osiągnęła wielką świętość, nie przechodząc przez wiele cierpień. Poprzez cierpienia doskonalimy się w wierze i poznaniu Pana. Przez cierpienia Duch Święty dokonuje wiele wspaniałych rzeczy w naszych duszach. W takim stanie dusza przycicha w dłoni swego Stwórcy; wszystkie zdolności rozumu, woli i serca wreszcie w całości są ujarzmione; cisza wieczności kładzie się pieczęcią na całej istocie; język przycicha i traci skłonność do gadulstwa, przestaje zadawać pytania Bogu, przestaje wołać: „Czemuś mnie opuścił?”

Więcej… [Strumienie na pustyni - 10 września]
 
Jak daleko poszedłby Jezus? Drukuj Email
Autor: Józefowicz Zdzisław   
niedziela, 09 września 2018 21:25

Zapraszamy do pobrania/wysłuchania kazania  pt. "Jak daleko poszedłby Jezus?"  wygłoszonego  przez  br. Zdzisława Józefowicza pastora - seniora zboru w Bydgoszczy.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj

 
W tę miłość trzeba uwierzyć Drukuj Email
Autor: Biernacki Marian   
niedziela, 09 września 2018 20:14
Jak to jest z miłością Boga do mnie? Czy zasługuję na Jego miłość? Przecież wciąż zasmucam Go i jestem nieposłuszny. Czy Bóg może miłować kogoś takiego, jak ja?

Tego rodzaju dylematy biorą się z tego, że nie rozumiemy wyjątkowego charakteru miłości Bożej. On nie kocha nas za coś ani po coś. Powód tej miłości nie tkwi w nas, a tylko w Nim samym! On nas kocha, bo jest miłością! Trójjedyny Bóg jest całkowicie spełniony w miłości. Ojciec, Syn Boży i Duch Święty – to doskonała relacja Trzech Osób w Jednym Bogu. Nasza miłość domaga się jakiegoś zewnętrznego obiektu. Potrzebujemy kogoś kochać, bo inaczej czujemy się osamotnieni. Jeśli nie znajdujemy odpowiedniego człowieka – to obdarzamy miłością przynajmniej psa lub kota. Dość często też przeżywamy rozczarowanie w miłości. Boga nic takiego nie dotyka. On nie ma żadnego deficytu miłości. Dlatego w Bożą miłość do nas trzeba uwierzyć! A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością [1 Jn 4,16] – zaświadczyli apostołowie.

Podczas wtorkowego czytania Biblii zobaczyłem ją w obrazie miłości ojca do syna. Gdy Izrael był chłopcem, pokochałem go — i wezwałem mego syna z Egiptu. Ale im bardziej ich wzywałem, tym bardziej ode Mnie odchodzili. Składali ofiary baalom i spalali kadzidła bożyszczom. A przecież to Ja uczyłem Efraima chodzić, brałem go na swe ramiona. A jego ludzie? Nawet nie byli świadomi, że to Ja ich leczyłem. Przyciągałem go więzami ludzkimi, powrozami miłości — byłem dla Efraima jak ci, którzy podnoszą niemowlę do policzka, pochylałem się, aby go nakarmić [Oz 11,1-4].

Każdy z nas był dzieckiem. Wielu z nas ma dzieci. Wiemy coś o miłości rodziców do dziecka. Używając wyobraźni, wszyscy dostrzegamy szczerość miłości rodzicielskiej. Wyczuwamy jej temperaturę i trwałość. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? [Iz 49,15]. Miłości do dziecka towarzyszy pełne oddanie. Czegóż nie robi się dla dzieci?! – zwykliśmy mawiać i takie też mamy świadectwo samego Boga. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w jego ręce [Jn 3,35]. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni, i ukaże mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili [Jn 5,20].
Więcej… [W tę miłość trzeba uwierzyć]
 
Cechy duchowego przywódcy - nieskory do gniewu Drukuj Email
Autor: Gene A.Getz   
sobota, 08 września 2018 08:00

„Biskup bowiem, jako włodarz Boży, powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu...” (Tyt. 1,7)

Dojrzały mąż Boży nie jest podatny na gniew. Określając to w sposób nieco bardziej współczesny, „nie ma on zwartego bezpiecznika”.

Należy jednak pamiętać o tym, że Biblia nigdzie nie uczy, że wszelki gniew jest grzechem. Paweł mówi nawet: „Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie...” (Ef. 4,26). Jest rzeczą oczywistą, że Paweł nie namawia tutaj do gniewu; chodzi mu raczej o to, że kiedy chrześcijanie gniewają się, nie powinni czynić tego w grzeszny sposób. Gniew, podobnie jak miłość, jest nieodłączną cechą natury Bożej. Człowiek zaś, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, posiada nieograniczone zdolności zarówno do miłości, jak i gniewu.

KIEDY GNIEW JEST GRZECHEM?

Gniew jest grzechem wtedy, gdy pojawia się zbyt prędko. Sugestia ta zawarta jest w wierszu siódmym (Tyt. 1,7). Chrześcijanin nie powinien być „skory do gniewu”; pozwalać sobie na szybkie denerwowanie się i wpadanie w niepokój. Człowiek zachowujący się w taki sposób nie panuje nad swym duchem. Łatwo daje się sprowokować i szybko odwzajemnia się w agresywny sposób.

Gniew jest grzechem również wtedy, gdy trwa długo. Po zwrocie: „gniewajcie się, lecz nie grzeszcie” - Paweł dodaje: „Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, nie dawajcie diabłu przystępu” (Ef. 4,26-27).

Więcej… [Cechy duchowego przywódcy - nieskory do gniewu]
 
Sala tronowa Boga Drukuj Email
Autor: Luber Andrzej   
piątek, 07 września 2018 20:38

Zapraszamy do pobrania/wysłuchania  kazania  pt. "Sala tronowa Boga" wygłoszonego przez  br. Andrzeja Lubera  pastora zboru w Czechowicach - Dziedzicach.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Cechy duchowego przywódcy - nieporywczy Drukuj Email
Autor: Gene A.Getz   
piątek, 07 września 2018 00:00

Biskup bowiem, jako włodarz Boży, powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nieporywczy... (Tyt. 1,7)

Tłumacze Biblii Warszawskiej wybrali słowo "porywczy". Jest to bardzo odpowiednie słowo, jednakże może być ono niezbyt zrozumiałe. Gdy czytamy Biblię Gdańską, nie mamy wątpliwości, co to znaczy być porywczym. Dojrzały mąż Boży nie powinien być "bitny", to znaczy nie powinien być człowiekiem mającym zwyczaj fizycznego atakowania innych. Porywczość zatem, jest to gniew nieopanowany, który przejawia się nie tylko w słowach, lecz i w czynach.

Zauważcie, że Paweł używa tego słowa nie tylko w liście do Tymoteusza, lecz i do Tytusa (1 Tym. 3,3; Tyt. 1,7) i w obu wypadkach występuje ono po zwrocie: "nie oddający się pijaństwu". Związek pomiędzy tymi dwoma określeniami wydaje się zrozumiały. Człowiek, który traci panowanie nad zmysłami z powodu zbyt dużej ilości wina, wykazuje również niepohamowaną skłonność do gniewu. W barach i knajpach, gdzie podawana jest obfita ilość trunków, szczególnie często mają miejsce różne awantury i bójki.

Jednakże w jakim celu Paweł przypomina o potrzebie posiadania tak oczywistej cechy? Czy każdy myślący człowiek nie wie o tym, że gwałt fizyczny jest postępowaniem sprzecznym z etyką chrześcijańską? To samo pytanie można by zadać w przypadku cechy "mąż jednej żony". Czyż nie jest rzeczą oczywistą, że współżycie z więcej niż jedną kobietą jest sprzeczne z postanowieniem Bożym co do małżeństwa ?

Na pytanie to nie jest trudno odpowiedzieć, gdy weźmiemy pod uwagę, jak wyglądała pogańska kultura, z której wywodzili się chrześcijanie nowotestamentowi, i jaki był ówczesny styl życia. Pisząc do Koryntian, Paweł mówi: "Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą". Następnie dodaje: "A takimi niektórzy z was byli" (1 Kor. 6, 9-11). Przewodnicy zborów nowotestamentowych musieli ciągle upominać chrześcijan, aby nie naśladowali poprzednich, pogańskich wzorców życia. Paweł pisze do Efezjan i Kolosan, aby "odrzucili" te rzeczy i postępowali w sposób godny ich powołania w Chrystusie (Ef. 4,17-32); Kor. 3,1-14).

Więcej… [Cechy duchowego przywódcy - nieporywczy]
 
Gniew - czy jest dopuszczalny? cz.1 (przypomnienie) Drukuj Email
Autor: Gary R. Collins   
czwartek, 06 września 2018 12:00

Gniew to stan emocjonalny doświadczany od czasu do czasu przez każdego człowieka, a jednak trudny do zdefiniowania. Przejawia się z różną intensywnością - od łagodnej irytacji do gwałtownej wściekłości. Pojawia się w dzieciństwie i towarzyszy nam aż do starości. Może być ukryty i trzymany wewnątrz albo wyrażany otwarcie. Może trwać krótko, pojawiać się i szybko przemijać albo utrzymywać się długo w formie rozgoryczenia, urazy czy nienawiści. Gniew jest niszczący, szczególnie kiedy utrzymuje się w postaci agresji, nieprzebaczenia, chęci zemsty. 

Więcej… [Gniew - czy jest dopuszczalny? cz.1 (przypomnienie)]
 
Gniew - czy jest dopuszczalny? cz.2 (przypomnienie) Drukuj Email
Autor: Gary R. Collins   
czwartek, 06 września 2018 10:03

Jak pokonać gniew? Ludzie rozprawiają się z gniewem używając jednego z czterech sposobów. Mogą go pohamować (zaprzeczając jego istnieniu), mogą go tłumić (rozmyślnie ukrywając go przed innymi), wyrażać go (w sposób niszczący lub łagodny), albo wyznawać go Bogu i swemu bliźniemu. Te cztery podejścia są zależne od człowieka i sytuacji wywołującej gniew.

Więcej… [Gniew - czy jest dopuszczalny? cz.2 (przypomnienie)]
 
Bartymeusz Drukuj Email
Autor: Krystoń Zbigniew   
czwartek, 06 września 2018 02:00

 
Droga z krzyżem Drukuj Email
Autor: Kulec Mirosław   
środa, 05 września 2018 10:04

Uprzejmie informujemy, że na naszym serwerze ftp w folderze Mirosław Kulec  - Kazania 2015 - 2018 udostępnione zostało do pobrania   kazanie   pt. "Droga z krzyżem" wygłoszone przez  br. Mirosława Kulca. 

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Wierni powołaniu - Konferencja regionalna w Polkowicach Drukuj Email
Autor: KCH Polkowice   
środa, 05 września 2018 09:03

Księga Jeremiasza w nadzwyczajny sposób splata i poszukuje odpowiedzi na dwa wielkie tematy: ból oraz nadzieja. Ból spowodowany zawodnością tego, co ludzkie i doczesne oraz nadzieja podsycana obietnicą tego, co boskie i wieczne. Czy można jednak ufać obietnicom, które zdają się tak kruche, niepewne i wciąż wymykają się nam, ulatując aż poza horyzont?

WYKŁADOWCA: prof. Homer Heater

Profesor Homer Heater przez ponad 30 lat wykładał Stary Testament oraz hebraistykę na uczelni Washington Bible College - Capital Bible Seminary w USA, gdzie przez 11 lat pełnił funkcję Rektora. Przez 8 lat prowadził zajęcia z Ekspozycji Biblii na renomowanej uczelni Dallas Theological Seminary. Wraz z żoną Pat są rodzicami czterech synów, dziadkami dziewięciu wnuczek i dwóch wnuków. Od kiedy przeszedł na emeryturę w 2007 roku, nadal aktywnie dzieli się Bożym Słowem na całym świecie pod auspicjum BCM International.

Mamy pewność, że zarówno temat jak i wykładowca gwarantują wysoki poziom konferencji!

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie:
http://zbornowezycie.pl/konferencja-regionalna-2018/

 
Błogosławieni Drukuj Email
Autor: Karel Piotr   
poniedziałek, 03 września 2018 20:31

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania  pt. "Błogosławieni"   zamieszczonego  na naszym serwerze ftp w  folderze Piotr Karel - Kazania 2018.

Zostało ono wygłoszone przez br. Piotra Karela pastora zboru w Kołobrzegu.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Cechy duchowego przywódcy - nie oddający się pijaństwu Drukuj Email
Autor: Gene A.Getz   
sobota, 01 września 2018 08:06

Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy (roztropny), umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel [sposobny do nauczania], nie oddający się pijaństwu... [BT], (1 Tym. 3,2-3; Tyt. 1,7)

Gdyby apostoł Paweł żył w dzisiejszym dwudziestowiecznym świecie, czy usprawiedliwiałby picie napojów alkoholowych? W podanych wyżej fragmentach Słowa Bożego nie chodzi i całkowite wstrzymanie się od wszelkich napojów alkoholowych. Greckie słowo paroinos, użyte tutaj, oznacza dosłownie - człowieka, który "zbyt długo przesiaduje przy winie". Inaczej mówiąc, wypija za dużo, wskutek czego jest zniewolony przez swą cielesną naturę i traci panowanie nad zmysłami.

Biblia nie uczy więc, że należy zachowywać całkowitą abstynencję. Unger stwierdza, że w wielu miejscach Starego Testamentu, w których pojawia się słowo tłumaczone jako "wino", chodzi w istocie o "sfermentowany sok z winogron"*. W tym samym sensie słowo to używane jest w Nowym Testamencie. Nie ma żadnych dowodów na to, że wzmianki o winie dotyczyły tylko niesfermentowanego soku z winogron. Wszelkie dowody historyczne i egzegetyczne wydają się raczej wskazywać na coś wręcz przeciwnego.

Więcej… [Cechy duchowego przywódcy - nie oddający się pijaństwu]
 
Królestwo Boże pośród nas Drukuj Email
Autor: Biernacki Marian   
piątek, 31 sierpnia 2018 14:30

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 110